Hotărârea nr. 266/1999

HOTARAREnr. 266 din 1999-10-21 HOTARIRE 266 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEISI NUMARULUI DE PERSONAL LA ADMINISTRATIA GRADINII ZOOLOGICE
HOT. 266 21/10/1999
HOTARIRE 266 din 21/10/1999

HOTARIRE    266 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL LA ADMINISTRATIA GRADINII ZOOLOGICE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal

la Administratia Gradinii Zoologice

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei personal si al Departamentului Servicii Publice prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal la Administratia Gradinii Zoologice;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d” si art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba organigrama Administratiei Gradinii Zoologice cu un numar total de personal de 147, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Regulamentul de organizare si functionare va fi aprobat prin dispozitia primarului general in termen de 60 de zile de la data aprobarii prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         

CONTRASEMNEAZA

      SECRETAR,

           Vasile Olaru                                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.266


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI                                                                                                              ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.266.21.10.1999

 

O R G A N I G R A M  A

 

GRADINA ZOOLOGICA

 

 


DIRECTOR

 

               

                                                                                                                                                        

                       DIRECTOR ADJUNCT                                          CONTABIL SEF

 

 

                       BIROUL                 COMPARTIMENT                       SERVICIUL                                         BIROU INVESTITII                                          COMPARTIMENT

                     RESURSE                  CONTENCIOS                        ZOO-VETERINAR                                   APROVIZIONARE                                          CONTABILITATE

                      UMANE                    RELATII CU                                                                                              ADMINISTRATIV                                                 FINANCIAR

                                                           PUBLICUL

 

 

 

 


                                                                              SECTOR            SECTOR         SECTOR          ATELIER             SECTOR              SECTOR                      SECTOR

                                                                            INGRIJIRE     PREPARARE          DDD       INTRETINERE     INTRETINERE          PAZA                        CONTROL

                                                                            ANIMALE           HRANA                                   DOTARI             GENERALA              PSI                         INTRARE SI

                                                                                                                                                                                                                                                      ALTE SERVICII

                                                                                                                                                                                                                                                        DIN INCINTA

 

 


                      TOTAL PERSONAL            TESA                                        MUNCITORI, PAZA

                                             

                                 147                         conducere                  executie                           106

 


                                                                              7                              34