Hotărârea nr. 263/1999

HOTARAREnr. 263 din 1999-10-21 HOTARIRE 263 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE CENTRULUI DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE
HOT. 263 21/10/1999
HOTARIRE 263 din 21/10/1999

HOTARIRE    263 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE CENTRULUI DE CONSERVARE SI VALORIFICARE A TRADITIEI SI CREATIEI POPULARE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Centrului de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Centrului de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, ”k” si “n”, combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba organigrama Centrului de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare, cu un numar total de personal de 22 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Institutia se va incadara  cheltuielile de personal alocate, conform bugetului aprobat pentru anul in curs.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

          Vasile Olaru                                                                        Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.263

 

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI                                                                                                        ANEXA LA HOTARAREA NR.263/21.10.1999

 

CENTRUL DE CONSERVARE SI VALORIFICARE

A TRADITIEI SI CREATIEI  POPULARE

 

ORGANIGRAMA

 

 


DIRECTOR

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                        CONTABIL SEF

 

 


           COMPARTIMENT                          COMPARTIMENT                       COMPARTIMENT              COMPARTIMENT

               INFOMARE,                                 PROGRAME  DE                         ADMINISTRATIV                  FINANCIAR,

            CULEGERE, BANCI                       VALORIFICARE                                                                       CONTABILITATE,

                    DE DATE                                                                                                                                     RESURSE UMANE

 

 


        NUMAR POSTURI                                                    22

        DIN CARE  FUNCTII DE CONDUCERE           2