Hotărârea nr. 262/1999

HOTARAREnr. 262 din 1999-10-21 HOTARIRE 262 din 21/10/1999 PRIVIND REPREZENTAREA A DOI REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE COORDONARE PENTRU URMARIREA INDEPLINIRII LUCRARILOR STABILITE IN CONFORMITATE CU PLANURILE DE DEZVOLTARE URBANA A ANSAMBLULUI URBANISTIC DIN PERIMETRUL CENTRAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, FORMAT DIN CENTRUL ISTORIC SI NOUL CENTRU CIVIC " BUCURESTI 2000"
HOT. 262 21/10/1999
HOTARIRE 262 din 21/10/1999

HOTARIRE    262 din 21/10/1999

PRIVIND DESEMNAREA A 2 REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE COORDONARE PENTRU URMARIREA INDEPLINIRII LUCRARILOR STABILITE IN CONFORMITATE CU PLANURILE DE DEZVOLTARE URBANA A ANSAMBLULUI URBANISTIC DIN PERIMETRUL CENTRAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,FORMAT DIN CENTRUL ISTORIC SI NOUL CENTRU CIVIC "BUCURESTI 2000"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind desemnarea a 2 reprezentanti in Consiliul de coordonare pentru

urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de

 dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al

municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic

“Bucuresti 2000”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei personal;

          In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.742/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr.129/1998;

          In temeiul prevederilor art.20(3) si ale art.28 din Legea administratiei publice locale nr.69/191, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Incepand - cu data prezentei, se numesc in Consiliul de coordonare pentru urmarirea indeplinirii lucrarilor stabilite in conformitate cu planurile de dezvoltare urbana a ansamblului urbanistic din perimetrul central al municipiului Bucuresti, format din Centrul Istoric si Noul Centru Civic - “Bucuresti 2000”:

                   1. Bogdan Sosoaca - sef Departament Patrimoniu Imobiliar

                   2. Adrian Bold - arhitect sef - Departamentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

 SECRETAR,

          Vasile Olaru                                                         Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.262