Hotărârea nr. 261/1999

HOTARAREnr. 261 din 1999-10-21 HOTARIRE 261 din 21/10/1999 PRIVIND NUMIREA SEFULUI DE CENTRU DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA
HOT. 261 21/10/1999
HOTARIRE 261 din 21/10/1999

HOTARIRE    261 din 21/10/1999

PRIVIND NUMIREA SEFULUI DE CENTRU LA CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea sefului de centru la Centrul de Protectie a Plantelor si

Carantina Fitosanitara

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal privind numirea domnului Grigore Mihail Dan in functia de sef centru la Centrul de Protectie a Plantelor si Carantina Fitosanitara;

          Urmare concursului desfasurat in data de 06.10.1999 pentru ocuparea postului vacant de sef centru la Centrul de Protectie a Plantelor si Carantina Fitosanitara, conform procesului-verbal al comisiei de examinare nr.134327/1999;

          In baza prevederilor Legii nr.30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta, art.63(1) din Codul Muncii, a Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a Legii nr.154/1998 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”i” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/19991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Art.1- Cu data prezentei, domnul Grigore Mihail Dan se numeste in functia de sef centru la Centrul de Protectie a Plantelor si Carantina Fitosanitara

          Perioada de proba este de 3 luni.

          Art.2- Incadrarea in functie, corespunzatoare gradului profesional, precum si celelalte drepturi salariale si de personal cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitii ale primarului general.

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                    SECRETAR,

           Vasile Olaru                                                         Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.261