Hotărârea nr. 26/1999

HOTARAREnr. 26 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 26 din 28/01/1999 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pt. obiectivele de investitii privind extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare
HOT. 26 28/01/1999
HOTARIRE numar 26 din 28/01/1999

HOTARIRE numar 26 din 28/01/1999

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pt. obiectivele de investitii privind extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                               HOTARARE

 

 

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii privind extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare

 

Avand in vedere propunerea prezentata de Primarul General al municipiului Bucuresti;

Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

In baza Legii finantelor publice nr.72/1996 si a Legii bugetului de stat nr.109/1998 - anexa 20 "Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii";

In temeiul prevederilor art.20, lit."m" si art.28 din  Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata;

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                              H o t a r a s t e:

 

Articol unic - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii privind extinderea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

      Finantarea obiectivelor se face din surse proprii, credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA

      Anton Parlagi                    SECRETAR,

                                            Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr. 26

 

 

 

 

 

Anexa la HCGMB nr.26/28.01.99

 

 

 

CARACTERISTICILE FIZICE SI VALORICE* ALE INVESTITIILOR

 

1) Extindere retea publica de canalizare zona Gara de Est, sector 2 (str.Maiorului, Obletilor, Albisoarei, Olimpiadei, Poeziei);

val.INV/C+M 4 295 000/3 312 000 mii lei L=1,3 km Acord MF nr.1934/1998

 

2) Extindere retea publica de canalizare zona Colentina Nord, sector 2 (str.Emanciparii, Taciunelui, Tamaioarei, C-tin Gheata);

val.INV/C+M 2 783 000/ 2 471 000 mii lei L=1,2 km Acord MF nr.1933/1998

 

3) Extindere retea publica de canalizare zona Industriilor, sector 3 (str.Lupsanu, Lazareni, Bumbacari si Soldat Grigore Iancu);

val.INV/C+M 3 033 000/ 2 700 000 mii lei L= 1,1 km Acord MF nr.1932/1998

 

4) Extindere retea publica de canalizare zona Catelu, sector 3(str.Drumul Satenilor, Viseul de Sus, Barcarolei,Dadu, Chilioara si Cromului);

 val.INV/C+M 4 177 000/ 3 726 000 mii lei L= 1,9 km Acord MF nr.1931/1998

 

5) Extindere retea publica de canalizare zona Alexandriei, sector 5 (str.Buzau, Burlacu, Spatiului si sos. Alexandriei);

 val.INV/C+M 4 464 000/ 3 993 000 mii lei L= 2,5 km Acord MF nr.1930/1998

 

6) Extindere retea publica de alimentare cu apa zona Gazarului, sector 4 (str.Calugaru Marin, Blindesti, Joita, Mihai Petrescu, Penelului, Zeicani si Zamora) ;

 val.INV/C+M 2 993 000/ 2 640 000 mii lei L= 1,6 km Acord MF nr.1929/1998

 

7) Extindere retea publica de canalizare zona Andronache, sector 2 (str.D-na Ghica, Serg. Vasile Predescu, Moroieni, Peris, Cornisei);

 val.INV/C+M 904 000/ 794 000 mii lei L= 2,8 km Acord MF nr.1914/1996

 

8) Extindere retea publica de alimentare cu apa zona Sportului, sector 2 (str.Andronache, Taciunelui, Scortar Ion, Sportului );

  val.INV/C+M 849 000/ 751 000 mii lei L= 2,98 km Acord MF nr.1674/1996

 

9) Extindere retea publica de alimentare cu apa cartier Andronache, sector 2 (str.Gherghitei, Galita, Mentiunii, Oituz, Corniseni, Tusnad);

  val.INV/C+M 905 915/ 796 435 mii lei L= 3,32 km Acord MF nr.1510/1996

 

10) Extindere retea publica de alimentare cu apa zona Escalei, sector 2 (str.Escalei, Emisferei, Ropotului, Chirita Ion);

val.INV/C+M 1 399 000/ 1 254 000 mii lei L= 3,648 km Acord MF nr.403/1997

 

 

* Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor