Hotărârea nr. 259/1999

HOTARAREnr. 259 din 1999-10-21 HOTARIRE 259 din 21/10/1999 PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI TEATRULUI MUNICIPAL "L.S. BULANDRA"
HOT. 259 21/10/1999
HOTARIRE 259 din 21/10/1999

HOTARIRE    259 din 21/10/1999

PRIVIND NUMIREA DIRECTORULUI TEATRULUI MUNICIPAL "L.S.BULANDRA"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea directorului Teatrului Municipal “L.S.Bulandra”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal privind numirea domnului Stefan Iordanescu in functia de director al Teatrului Municipal “L.S.Bulandra”;

          Urmare concursului desfasurat in data de 29.09.1999 pentru ocuparea postului vacant de director al Teatrului Municipal “L.S.Bulandra”, conform procesului-verbal al comisiei de examinare nr,134220/1999 si a fisei de avizare nr.40C/1999, aprobata de primarul general;

          In baza prevederilor Legii nr.30/1990 privind angajarea salariatilor in functie de competenta, privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire I sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”i”, combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Cu data prezentei, domnul Stefan Iordanescu se numeste in functia de director al Teatrului Municipal “L.S.Bulandra”.

          Perioada de proba este de 3 luni.

          Art.2- Incadrarea in functie corespunzatoare gradului profesional precum si celelalte drepturi salariale si de personal cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dipozitii ale primarului general.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA

                  SECRETAR,

               Vasile Olaru                                                              Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.259