Hotărârea nr. 258/1999

HOTARAREnr. 258 din 1999-10-21 HOTARIRE 258 din 21/10/1999 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI TEATRULUI DE MARIONETE SI PAPUSI "TANDARICA"
HOT. 258 21/10/1999
HOTARIRE 258 din 21/10/1999

HOTARIRE    258 din 21/10/1999

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI TEATRULUI DE MARIONETE SI PAPUSI "TANDARICA"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea din functie a directorului

Teatrului de Marionete si Papusi “TANDARICA”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

          Luand act de cererea de demisie a doamnei Michaela Tonitza-Iordache din functia de director al Teatrului de Marionete si Papusi “TANDARICA”;

          Analizand raportul comun al Directiei pentru Cultura si Culte si al Directiei Personal;

          Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate;

          In conformitate cu prevederile art.135 din Codul Muncii;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”i”, combinat cu prevederile art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Doamna Michaela Tonitza-Iordache se elibereaza din functia de director al Teatrului de Marionete si Papusi “TANDARICA” cu incepere de la data  de 25 octombrie 1999, in conformitate cu art.135 din Codul Muncii.

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA

                                                                SECRETAR,

             Vasile Olaru                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.258