Hotărârea nr. 254/1999

HOTARAREnr. 254 din 1999-10-21 HOTARIRE 254 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE SCOLII POPULARE DE ARTA AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 254 21/10/1999
HOTARIRE 254 din 21/10/1999

HOTARIRE    254 din 24/03/2000

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE SCOLII POPULARE DE ARTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Scolii Populare de Arta

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Scolii Populare de Arta;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”k” si lit.”n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se organigrama Scolii Populare de Arta, cu un numar total de personal de 25, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

           PRESEDINTE SEDINTA,                                        CONTRASEMNEAZA

                                                                                                          SECRETAR,

                   Vasile Olaru                                                             Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.254

         

 

 

 

 


 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                                        Anexa la Hotararea nr.254/21.10.1999

 

 

SCOALA POPULARA DE ARTA

ORGANIGRAMA

 

 

 


                                                                                                                                             DIRECTOR

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        CONTABIL SEF

 

 

 

 

                                                                    COMPARTIMENTUL           COMPARTIMENTUL       BIROU PERSONAL        COMPARTIMENTUL

                                                                            PROGRAME-              EDUCATIE-ARTISTICA         SALARIZARE                 ADMINISTRATIV

                                                                              CURSURI                                                                     CONTENCIOS          FINANCIAR-CONTABIL

 

 

 

 


                                TOTAL POSTURI DE CONDUCERE                                25

                                DIN CARE FUNCTII DE CONDUCERE                             3