Hotărârea nr. 253/1999

HOTARAREnr. 253 din 1999-10-21 HOTARIRE 253 din 21/10/1999 PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII "ANSAMBLU DE LOCUINTE PETRE ISPIRESCU-BLOCURILE P22, P22A, P22B, PP22C
HOT. 253 21/10/1999
HOTARIRE 253 din 21/10/1999

HOTARIRE    253 din 21/10/1999

PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A LUCRARII "ANSAMBLU DE LOCUINTE PETRE ISPIRESCU-BLOCURILE P22, P22A, P22B, PP22C

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind declararea de utilitate a lucrarii "Ansamblul de locuinte Petre Ispirescu- blocurile P22, P22a, P22b, P22c"

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si HCGMB nr. 154/21.11.1996 prin care s-a aprobat PUD nr. 21M/1/1996- Ansamblul de locuinte Petre Ispirescu;

          Tinand cont de procesul-verbal nr. 3/511/5 din data de 19.08.1999 al Comisiei de cercetare prealabila, in vederea declararii de utilitate publica, precum si de prevederile art.7(1) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica si

          In temeiul prevederilor art.20 , lit."m" combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Art.1. - Se declara de utilitate publica lucrarea de interes local "Ansamblul de locuinte Petre Ispirescu- blocurile P22, P22a, P22b, P22c", in baza PUD nr. 21M/1/1996- Ansamblul de locuinte Petre Ispirescu.

          Art.2. - Exproprietarul imobilelor- terenurilor afectate de lucrarea prevazuta la art.1 este municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

          Art.3. - Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisarea la sediul C.G.M.B. si la sediul Consiliul Local al Sectorului 5.

          Art.4. - Din prezenta hotarare fac parte si urmatoarele anexe:

                   - lista prorprietatilor ce contin date de identificare necesare desfasurarii procedurii de expropriere;

                   - planurile de situatie continand identificarea corecta si precisa a tuturor proprietatilor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA

                                                                             SECRETAR

Vasile Olaru                                                  Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr. 253

 

 


Anexa 1

la Hotararea

Nr. 253/21.10.1999

 

TABEL

CUPRINZAND IMOBILELE EXPROPRIETATE CONFORM DECRETULUI 153/1987 PENTRU REALIZAREA

blocurilor de locuinte P22, P22a, P22b, P22c

 

Ansamblul Petre Ispirescu, PUD aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 154/21.11.1996, terenuri expropriate prin Decretul nr. 153/1987

Nr.

Crt.

Ansamblul de

locuinte

Blocul/nr. apt.

Numele proprietarilor

expropriati conform

Decretului nr. 153/1987

Terenurile

Adresa suprafata aferenta fiecarui bloc, conform decretelor de exdpropiere si demolare

 

-mp.-

Valoarea terenurilor calculata in baza Hotararii C.G.M.B. nr. 218/1997 in mii lei la curs BNR de 16168 lei/1$ SUA

 

- mii lei-

Nr. si data procesului verbal de punere in posesie

Observatii

 

 

 

Retrocedate

Neretrocedate

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ansamblul

Petre Ispirescu

Nedelcu Gheorghita

Cocioc Aurica

-

Str. serg. maj. V. Topliceanu

nr. 1=117

84.254

-

Se va plati din

devizul

general al

blocului

2.

-

Petre Dumitra

Mostenitorii defunctului

Petre Iosif

-

Nr. 3=150

108.018

-

Se va plati din

devizul

general al

blocului

3.

-

Ungureanu Aurelia

Ungureanu Elena

-

nr.5=275

 

-

Se va plati din

devizul

general al

blocului

4.

-

Chivu Iulian

Str. P.Ispirescu nr. 4

-

180.031

9978/20/02/1998

Se va plati din

devizul

general al

blocului

5.

-

Anghel Stefan

Anghel Ana

-

Str.p.ispirescu nr. 48=220

158.427

-

-

6.

-

Soinegyi Mariana

Nicolescu Elena

Str. P.ispirescu nr.48P=370

-

286.445

6482/03.07.1998

Se va plati din

devizul

general al

blocului

7.

-

-

-

Str. p.Ispirescu nr.50-240

172.829

-

-

8.

-

Simion Milina

-

Str. P.ispirescu nr. 52=235

169.229

-

-

 9.

Ansamblul

Petre  Ispirescu

bl.P22a=34 ap.

Locuinte sociale

Moraru Ioan

-

Str. serg.mj.V.Topliceanu

nr.2=136

97.937

-

Se va plati din

devizul

general al

blocului

10.

-

Iordache Marin

-

nr.2=170

122.421

-

-

11.

Nituleasa Petra

Nituleasa Elena

 

-

-

nr.4=200

144.025

-

nr.4=200

12.

-