Hotărârea nr. 250/1999

HOTARAREnr. 250 din 1999-10-21 HOTARIRE 250 din 21/10/1999 Privind aprobarea proceselor verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului
HOT. 250 21/10/1999
HOTARIRE 250 din 21/10/1999

HOTARIRE    250 din 21/10/1999

Privind aprobarea proceselor verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea proceselor-verbale ale comisiilor de negociere

referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,

conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor H.G. nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.505/1998, precum si ale H.C.G.M.B. nr.220/1998;

          Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” si alin.3, precum si ale art.84 (1), combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba procesele verbale ale comisiilor de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statutului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

                                                                                                          SECRETAR,

                                    Vasile Olaru                                              Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.250

 

 

 

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                                                          ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.250/21.10.1999

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

L I S T A

cu procesele-verbale de negociere referitoare la vanzarea

spatiilor comerciale construite din fondurile statului

 

Nr.

crt.

Cumparatorul

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata

S.spatiu

T.teren

(cota indiviza)

(mp)

Valoarea din expertiza dupa deducerea investitiei

(fara TVA)

(mii lei)

Valoarea corectata cf. HCGMB nr.220/1998 si din curs valutar

(fara TVA)

(mii lei)

Pret negociat

cu

TVA

 

 

 

(mii lei)

Lei / mp

cu

TVA

 

 

 

(mii lei)

1.

S.C.MVM Servconsimprod SRL

str.Lipscani nr.63, st.1, sect.3

Comert

S = 1142,00

T = 357,07

4.083.586

4.602.075

6.000.000

5.254

2.

S.C. Magazin Toporasi SRL

sos.Giurgiului nr.118, sect.4

Comert

S = 96,10

T = 21,00

361.348

389.500

508.000

5.286

3.

S.C. Com Barsan SRL

str.Barajul Sadului nr.1,

(CC Minis 19), sect.3

Comert

S = 25,50

T = 14,65

82.217

89.767

120.000

4.706

4.

S.C.Grand Universal Cons-Tur- Com Exim SRL

Bd.D.Cantemir nr.1,bl.B2,sect.4

Comert

S = 302,31

T = 63,68

1.232.293

1.378.172

1.750.000

5.789

5.

S.C. Razoare Com Impex SRL

bd.Cantemir nr.13, sect.4

Comert

S = 1211,23

T = 1417,72

5.331.955

5.970.281

7.400.000

6.100

7.

S.C.Berceni S.A.

str.Nitu Vasile nr.2, sect.4

Comert

S = 61,53

T = 75,01

220.613

242.703

325.000

5.282

8.

S.C. Berceni S.A.

Al.Straduintei nr.1, sect.4

Comert

S = 94,41

T = 108,86

344.680

379.221

475.000

5.031

9.

S.C. Berceni S.A.

Str.Secuilor nr.8, sect.4

Comert

S = 105,67

T = 128,06

392.266

431.569

545.000

5.157

10.

S.C.Berceni S.A.

sos.Oltenitei nr.39-41,sect.4

Comert

S = 72,99

T = 85,15

278.797

306.722

410.000

5.617

11.

S.C.Marciu Impex S.R.L.

bd.Bucurestii Noi nr.64,sect.1

Comert

S = 25,37

T = 8,20

91.330

99.522

130.000

5.124

12.

S.C.Alpin Tur S.R.L.

Bd.Regina Elisabeta nr.63, sect.5

(fost M.Kogalniceanu nr.43)

Comert

S = 120,37

T = 15,05

652.980

725.593

975.000

8.100

13.

S.C.Angela Com ‘95 SRL

bd.Timisoara nr.59, sect.6

Comert

S = 33,59

T = 19,22

120.659

130.408

170.000

5.061

14.

S.C. R si D Com Prod SRL

bd.Garii Obor nr.12, sect.2