Hotărârea nr. 247/1999

HOTARAREnr. 247 din 1999-10-21 HOTARIRE 247 din 21/10/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 247 21/10/1999
HOTARIRE 247 din 21/10/1999

HOTARIRE    247 din 21/10/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a CGMB;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - HG nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicate,

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: Amenajari si constructii provizorii

pe terenuri proprietate publica, domeniu privat sau public

 

          Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei 1 (2 pozitii), anexei 2 (4 pozitii), anexei 3 (3 pozitii), anexei 4 (1 pozitie), care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Se aproba Regulamentul de urbanism. Planurile urbanistice aprobate nu tin loc de autorizatie de construire.

          Art.3- Terenurile aflate in proprietate publica a municipiului Bucuresti vor face obiectul inchirierii in conformitate cu prvederile legale, pentru o perioada de maxim 2 ani.

          Art.4- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zonele ce fac obiectul prezentelor documentatii.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                          Vasile Olaru                                                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 21.10.1999

Nr.247

 

Anexa nr.1

la HCGMB nr.247

din 21.10.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

amenajari provizorii - alei si drumuri de acces

 

 

Nr.     Denumirea lucrarii              Functiuni                  Aviz                       Aviz    

                                                                                            CTCAS              CULPAT

 

1. PUD - str.Lujerului nr.42             drum de acces            27/16/98                522/98

    sector 6, S = 163,30 mp

 

2. PUD - bd.Iuliu Maniu nr.220,      alee de acces               10/12/99               185/99

    sector 6, S = 150 mp

 

 

 

                                                                                SEF SERVICIU,

                                                                   arh. ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la HCGMB nr.247

din 21.10.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

amenajari provizorii - parcaje

 

 

Nr.     Denumirea lucrarii                  Functiuni            Aviz                     Aviz  

                                                                                          CTCAS              CULPAT

 

1. PUD - str.Ronda - Mecet                 parcare               13/15/99              236/99

    sector 2, S = 577,50 mp

 

2. PUD - str.Maica Domnului,              parcare                16/22/99             322/99

    sector 2, S = 375 mp

 

3. PUD - bd.Regina Elisabeta               parcare                15/15/99               292/99

     nr.29-31, sector 2

     S = 1400 mp

 

4. PUD - bd.Timisoara nr.7A,              parcare                  20/10/99              372/99

    setcor 6, S = 1385 mp

 

 

 

 

 

                                                                                  SEF SERVICIU,

                                                                   arh. ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la HCGMB nr.247

din 21.10.1999

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii provizorii - panificatie

 

 

Nr.      Denumirea lucrarii                Functiuni               Aviz                    Aviz   

                                                                                            CTCAS            CULPAT

 

1. PUD - Bd.1 Decembrie 1918            panificatie            13/15/99             236/99

    intre nr.39-41, sector 3

    S = 16 mp

 

2. PUD - Bd.1 Decembreie 1918         panificatie              13/16/99             234/99

    nr.53, sector 3

    S = 16 mp

 

3. PUD - Bd.Ramnicu Sarat                panificatie              13/17/99             235/99

    intre nr.5-7, setcor 3

    S = 16 mp

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  SEF SERVICIU,

                                                                   arh. ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4

la HCGMB nr.247

din 21.10.1999

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii provizorii - servicii si comert

 

 

Nr.      Denumirea lucrarii                Functiuni                Aviz                     Aviz  

                                                                                             CTCAS              CULPAT

 

2. PUD - Intr.Ciclop nr.17            atelier auto+garaj 12/22/98                 ?/98

 

 

 

                                                                                  SEF SERVICIU,

                                                                   arh. ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD