Hotărârea nr. 243/1999

HOTARAREnr. 243 din 1999-09-30 HOTARIRE 243 din 30/09/1999 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR
HOT. 243 30/09/1999
HOTARIRE 243 din 30/09/1999

HOTARIRE    243 din 30/09/1999

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI  ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA ANIMALELOR

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea din functie a directorului

Administratiei pentru supravegherea animalelor

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal;

          Luand act de cererea de demisie a domnului Ploscaru Dragomir Romelus din functia de director al Administratiei pentru supravegherea animalelor;

          In conformitate cu prevederile art.130, lit.”i” din Codul Muncii;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”i” combinata cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Domnul Ploscaru Dragomir Romelus se elibereaza din functia de director al Administratiei pentru supravegherea animalelor, cu incepere de la data de 02.11.1999, conform lit.”i” din Codul Muncii.

 

 

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                                          SECRETAR,

                            Gabriel Toma                                                Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.243