Hotărârea nr. 241/1999

HOTARAREnr. 241 din 1999-09-30 HOTARIRE 241 din 30/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA
HOT. 241 30/09/1999
HOTARIRE 241 din 30/09/1999

HOTARIRE    241 din 30/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice

pentru investitiile din anexa

 

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice nr.72/1996, art.22 si a Legii finantelor publice locale nr.189/1996, art.16 (5) si

          In temeiul art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

HOTARASTE:

 

 

          Art.1- Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii, enumerate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, avizate in CTE - PMB.

 

          Art.2- Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la anexa se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

                        

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                         

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Gabriel Toma                                         Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.241/30.09.1999

 

 

 

1. “Modernizarea centralei termice SCALAsi retelele termice aferente” avand Proces-verbal de Avizare CTE - PMB nr.311/10.09.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie:   11.791.387 mii lei

          din care C+M                7.385.652 mii lei

          (Preturi iunie 1999)

 

2. “Modernizarea centralei termice DUNAREA si retelele termice aferente” avand Proces-verbal de Avizare CTE - PMB nr312./10.09.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie:   10.751.148 mii lei

          din care C+M:               5.761.811 mii lei

          (Preturi iunie 1999)

 

3. “Modernizarea centralei termice Stoian Militaru si retelele termice aferente” avand Proces-verbal de Avizare CTE - PMB nr.313/10.09.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie:   37.004.696 mii lei

          din care C+M:               27.455.577 mii lei

          (Preturi septembrie 1999)

 

4. “Modernizarea centralei termice Dimitrov B1 si retelele termice aferente” avand Proces-verbal de Avizare CTE - PMB nr.314/10.09.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie:   24.912.570 mii lei

          din care C+M:               16.126.348 mii lei

          (Preturi septembrie 1999)

 

5. “Imbunatatirea performantelor sistemului de termoficare prin montarea de armaturi moderne, vane, sferice si fluture” avand Proces-verbal de Avizare CTE - PMB nr.315/10.09.1999 (Studiu de fezabilitate)

          Valoare de investitie:   187.987.134 mii lei

          din care C+M:               48.551.141 mii lei

          (Preturi august 1999)