Hotărârea nr. 239/1999

HOTARAREnr. 239 din 1999-09-30 HOTARIRE 239 din 30/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII PRIVIND EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE STR. RENASTERII, ECHIPAJULUI SI GROHOTISULUI, SECTOR 1
HOT. 239 30/09/1999
HOTARIRE 239 din 30/09/1999

HOTARIRE    239 din 30/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII PRIVIND EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE PE STR.RENASTERII,ECHIPAJULUI SI GROHOTISULUI,SECTORUL 1

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de investitii privind Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare

pe str.Renasterii, Echipajului si Grohotisului, sector 1

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice locale nr.189/1998, art.16(5), conform caruia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, se aproba de catre consiliile locale, consilile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti si

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Articol unic - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii privind extinderea retelelor publice de alimentare cu apa si canalizare, pe strazile Renasterii, Echipajului si Grohotisului, sectorul 1 prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Finantarea obiectivelor mentionate mai sus se va asigura din bugetul local.

         

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          

CONTRASEMNEAZA

                 SECRETAR,

          Gabriel Toma                                                                        Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.239

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.239/30.09.1999

 

 

CARACTERISTICILE FIZICE SI VALORICE ALE INVESTITIILOR

 

 

1. Extindere retea publica de canalizare str.Renasterii, sector 1.

          val.INV/C+M 2.318.000/2.058.200 mii lei L = 0,580 km

 

2. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canalizare str.Echipajului, sector 1.

          val.INV/C + M 2.570.800/2.276.700 mii lei L = 0,280 km

 

3. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canalizare str.Grohotisului, sector 1.

          val.INV/C + M 1.892.700/1.666.800 mii lei Lapa = 0,200 km; Lcanal = 0,270 km