Hotărârea nr. 236/1999

HOTARAREnr. 236 din 1999-09-30 HOTARIRE 236 din 30/09/1999 PRIVIND INDEPLINIREA FORMALITATILOR PREMERGATOARE ACHIZITIEI CET PIPERA, PROPRIETATE A SOCIETATII COMERCIALE PIPERA S.A.
HOT. 236 30/09/1999
HOTARIRE 236 din 30/09/1999

HOTARIRE    236 din 30/09/1999

PRIVIND INDEPLINIREA FORMALITATILOR PREMERGATOARE ACHIZITIEI CET PIPERA,PROPRIETATE A SOCIETATII COMERCIALE PIPERA SA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind indeplinirea formalitatilor premergatoare achizitiei CET Pipera,

proprietate a Societatii Comerciale Pipera SA

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si referatul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic;

          Vaznd avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice locale nr.189/1999 si ale HGR nr.63/1994 si ale Ordonantei Guvernului nr.12/1993, republicata, privind achizitiile publice;

          In temeiul art.28(2) si 84(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se vor indeplini formalitatile premergatoare achizitiei Centralei Electro-Termice, proprietate a Societatii Comerciale Pipera S.A., in limita bugetului GCMB aprobat.

 

          Art.2- Studiul de necesitate, raportul de evaluare si alte documente necesare achizitiei obiectivului mentionat la art.1 se vor supune aprobarii C.G.M.B.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  

CONTRASEMNEAZA

       SECRETAR,

        Gabriel Toma                                                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.09.1999

Nr.236