Hotărârea nr. 233/1999

HOTARAREnr. 233 din 1999-09-16 HOTARIRE 233 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE, REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 505/1998
HOT. 233 16/09/1999
HOTARIRE 233 din 16/09/1999

HOTARIRE    233 din 16/09/1999

PRTIVIND APROBAREA PROCESELOR-VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE,REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI,CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR.505/1998

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea proceselor - verbale ale comisiilor de negociere,

referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului,

conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

          Avand in vedee Expunrea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor H.G. nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.505/1998, precum  ale H.C.G.M.B. nr.220/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” si alin.3, preucum si ale art.84 (1), combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

          Articol unic - Se aproba procesele verbale ale comisiilor de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          

CONTRASEMNEAZA

                SECRETAR,

           Mihai Bancila                                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.233


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                                                     ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.233/16.09.1999

 

LISTA

cu procesele verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale

construite din fondurile statului

 

Nr

crt.

CUMPARATORUL

ADRESA SPATIULUI

Destinatia

Suprafata

S.spatiu

T.teren

(cota indiviza

(mp)

Valoarea din

expertiza dupa

deducerea

investitiei

(fara TVA)

(mii lei)

Valoarea corectata

 cf. HCGMB 220/98

si din

curs valutar

(fara TVA)

(mii lei)

Pret

negociat

cu

TVA

 

(mii lei)

Lei / mp

cu

TVA

 

 

(mii lei)

1.

S.C. Lewis Impex SRL

Ans.Marasesti,bl.M34,tronson I,sect.3

Comert

S = 80,98

T = 14,18

224.553

247.441

320.000

3.952

2.

Serafim Adrian Dumitru

Sos.Giurgiului,nr.118, sector 4

Comert

S = 92,40

T = 16,18

285.131

311.049

405.000

4.383

3.

Nita Ion si Gheorghe Nicolae

Ans.Marasesti,bl.M19,sect.3

Prest.serv.(birouri)

S = 125,75

T = 16,00

452.202

479.290

625.000

5.910

4.

Gligore Stefan

Str.Academiei nr.23 bis, sect.3

Comert

S = 29,13

T = 7,56

160.123

178.843

 

230.000

7.896

 

5.

Florea Alfred

Bd.Carol I nr.47, set.2

Comert

S = 31,32

T = 5,00

127.348

141.514

182.000

5.811

6.

SC Lana de Aur SRL

SDtr.Brezoanu nr.28, sect.1

Comert

S = 35,40

T = 7,99

237.032

264.726

330.000

9.322

7.

SC Piscom Impex SRL

Str.Fildesului nr.2, sect.3

Prestari servicii

S = 13,50

T = 6,96

34.354

35.913

45.000

3.333

8.

SC Tomi Impex SRL

Str.Fildesului nr.1, sect.3

Prestari servicii

S = 13,50

T = 6,96

34.354

35.913

45.000

3.333

9.

SC Sima Prod Academiei SRL

Str.Academiei nr.3-5, sect.1

Aliment.publica

S = 533,69

T = 112,63

3.063.279

3.327.991

4.100.000

7.682

10.

Radu Ion si Dumitru Marin

Ans.Marasesti,bl.M35,tronson II,magazin

sect.3

Comert

S = 118,00

T = 16,11

409.918

453.653

580.000

4.915

11.

SC White Jumbo Prodexim SRL

Bd.Basarabiei nr.41-45,sect.3

Alim.publica

S = 70,50

T = 80,00