Hotărârea nr. 231/1999

HOTARAREnr. 231 din 1999-09-16 HOTARIRE 231 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE SOS.N.TITULESCU, DE LA CALEA GRIVITEI LA PASAJUL VICTORIA", MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 231 16/09/1999
HOTARIRE 231 din 16/09/1999

HOTARIRE    231 din 16/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE SOS.N.TITULESCU,DE LA CALEA GRIVITEI LA PASAJUL VICTORIA",MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

“Modernizarea liniei de tramvai pe Sos.N.Titulescu,

de la Calea Grivitei la Pasajul Victoriei”,

municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentul Transport Public Cai de Comunicatii si al Departamentului Economic prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei“Modernizarea liniei de tramvai pe Sos.N.Titulescu, de la Calea Grivitei la Pasajul Victoriei”, municipiul Bucuresti;

          Luand in consideratie avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.16(1) si (5) si art.17 din Legea nr.189/1998. privind finantele publice locale si

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”e” si “m” si art.87, combinat cu art.28(1) si (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii“Modernizarea liniei de tramvai pe Sos.N.Titulescu, de la Calea Grivitei la Pasajul Victoriei”, municipiul Bucuresti, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         

CONTRASEMNEAZA

      SECRETAR,

        Mihai Bancila                                                                      Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.231

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.231/16.09.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE 

SOS.N.TITULESCU, DE LA CALEA GRIVITEI LA PASAJUL VICTORIEI”

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

TITULAR:           CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BENEFICIAR:             CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AMPLASAMENT:       Sector 1, Bd.N.Titulescu, de la Cal.Grivitei la Pasajul Victoriei

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 

- Valoarea totala a investitiei:                                            mii lei           30.832.329*)

   (in preturi luna dec.1998)

    din care:

    constructii montaj                                                        mii lei           27.997.433

 

- Capacitati:

 

· linie de tramvai                                                    km c.s.                  2,2

· retea contact tramvai                                                     km c.s.             2,2

· dren la linia de tramvai                                         km                   1,31

· canalizare macazuri                                                       buc                   2,0

· macazuri automatizate                                                   buc                   2,0

· separator ulei                                                                buc                   2,0

· refugii  pietonale                                                  buc                   5,0

 

 

- Durata de realizare a investitiei:                                       luni             12

 

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor aprobate  potrivit legii.

 

 

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.