Hotărârea nr. 226/1999

HOTARAREnr. 226 din 1999-09-16 HOTARIRE 226 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII " MODIFICAREA LINIEI DE TRAMVAI PE CALEA GIULESTI, DE LA SOS. ORHIDEELOR LA B-DUL CONSTRUCTORILOR", MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 226 16/09/1999
HOTARIRE 226 din 16/09/1999

HOTARIRE    226 din 16/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE CALEA GIULESTI,DE LA SOS.ORHIDEELOR LA B-DUL CONSTRUCTORILOR",MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

“Modernizarea liniei de tramvai pe Calea Giulesti, de la Soseaua Orhideelor la B-dul Constructorilor”, municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentul Transport Public Cai de Comunicatii si al Departamentului Economic prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Modernizarea liniei de tramvai pe Calea Giulesti, de la Soseaua Orhideelor la B-dul Constructorilor”, municipiul Bucuresti;

          Luand in consideratie avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.16(1) si (5) si art.17 din Legea nr.189/1998. privind finantele publice locale si

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”e” si “m” si art.87, combinat cu art.28(1) si (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Modernizarea liniei de tramvai pe Calea Giulesti, de la Soseaua Orhideelor la B-dul Constructorilor, municipiul Bucuresti, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA

   SECRETAR,

           Mihai Bancila                                                                  Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.226

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.226/16.09.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 “MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE CALEA GIULESTI,

 DE LA SOSEAUA ORHIDEELOR LA B-DUL CONSTRUCTORILOR”,

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

TITULAR:           CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BENEFICIAR:             CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AMPLASAMENT:       Sector 6, Calea Giulesti

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 

- Valoarea totala a investitiei:                                            mii lei           58.488.773 *)

   (in preturi luna dec.1998)

    din care:

    constructii montaj                                                        mii lei           53.582.991

 

- Capacitati:

 

· linie de tramvai                                                             km c.s.                  5,5

· retea contact tramvai                                                     km c.s.                  5,5

· dren la linia de tramvai                                                  km               2,75

· canalizare macazuri                                                       buc              2,0

· separator ulei                                                                buc              2,0

· automatizare macazuri                                                   buc              2,0

· aparate de cale                                                              buc              6,0

· refugii pietonale                                                   buc              10,0

 

- Durata de realizare a investitiei:                                       luni              12

 

FINANTAREA INVESTITIEI

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor aprobate  potrivit legii.

 

 

 

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.