Hotărârea nr. 225/1999

HOTARAREnr. 225 din 1999-09-16 HOTARIRE 225 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE BD. BUCURESTII NOI, DE LA STR. CARPATO LA STR. PAJUREI" MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 225 16/09/1999
HOTARIRE 225 din 16/09/1999

HOTARIRE    225 din 16/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE BD.BUCURESTII NOI,DE LA STR.CARPATI LA STR.PAJUREI",MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

“Modernizarea liniei de tramvai pe Bd.Bucurestii Noi, de la Str.Carpati la Str.Pajurei”, municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentul Transport Public Cai de Comunicatii si al Departamentului Economic prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei“Modernizarea liniei de tramvai pe Bd.Bucurestii Noi, de la Str.Carpati la Str.Pajurei”, municipiul Bucuresti;

          Luand in consideratie avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.16(1) si (5) si art.17 din Legea nr.189/1998. privind finantele publice locale si

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”e” si “m” si art.87, combinat cu art.28(1) si (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii“Modernizarea liniei de tramvai pe Bd.Bucurestii Noi, de la Str.Carpati la Str.Pajurei”, municipiul Bucuresti, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR,

           Mihai Bancila                                                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.225

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.225/16.09.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“MODERNIZAREA LINIEI DE TRAMVAI PE BD.BUCURESTII NOI,

DE LA STR.CARPATI LA STR.PAJUREI”

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

TITULAR:           CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BENEFICIAR:             CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AMPLASAMENT:       Calea Grivitei - Pod Constanta - Bd.Bucurestii Noi (intre str.carpati si str.Pajurei)

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 

- Valoarea totala a investitiei:                                            mii lei           26.986.243 *)

   (in preturi luna dec.1998)

    din care:

    constructii montaj                                                        mii lei           24.860.550

 

- Capacitati:

 

· linie de tramvai                                                             km c.s.                  1,2

· retea contact tramvai                                                     km c.s.                  1,5

· dren la linia de tramvai                                                  km               0,6

· piese de cale                                                                 buc              17,0

· refugii pietonale                                                   buc              20,0

 

 

- Durata de realizare a investitiei:                                       luni             6

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor aprobate  potrivit legii.

 

 

 

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.