Hotărârea nr. 224/1999

HOTARAREnr. 224 din 1999-09-16 HOTARIRE 224 din 16/09/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO- ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SUBSTATIE ELECTRICA DE TRACTIUNE 1 DECEMBRIE 1918", MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 224 16/09/1999
HOTARIRE 224 din 16/09/1999

HOTARIRE    224 din 16/09/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "SUBSTATIE ELECTRICA DE TRACTIUNE 1 DECEMBRIE 1918",MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

“Substatie electrica de tractiune 1 Decembrie 1918”,

municipiul Bucuresti

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentul Transport Public Cai de Comunicatii si al Departamentului Economic prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Substatie electrica de tractiune 1 Decembrie 1918”, municipiul Bucuresti;

          Luand in consideratie avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.16(1) si (5) si art.17 din Legea nr.189/1998. privind finantele publice locale si

          In temeiul prevederilor art.20 (2) lit.”e” si “m” si art.87, combinat cu art.28(1) si (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Substatie electrica de tractiune 1 Decembrie 1918”, municipiul Bucuresti, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR,

           Mihai Bancila                                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.224

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.224/16.09.1999

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

SUBSTATIE ELECTRICA DE TRACTIUNE 1 DECEMBRIE 1918”

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

TITULAR:           CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

BENEFICIAR:             CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

AMPLASAMENT:       Bucuresti, Str.Liviu Rebreanu

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 

- Valoarea totala a investitiei:                                            mii lei           24.960.000 *)

   (in preturi luna dec.1997)

    din care:

    constructii montaj                                                        mii lei           13.780.000

 

- Capacitati:

 

· substatie                                                             2 x 2300kVA, 2500 A

· cabluri      de c.c.                                                                   5,8 km

· cabluri de mediu tensiune                                              9,5 km

· cabluri de telemecanica                                                 5,6 km

 

- Durata de realizare a investitiei:                                       12 luni

 

 

FACTORI DE RISC

          Cladirea va fi dimensionata pentru o sarcina seisimica corespunzatoare zonei seismice de calcul “C” si perioadei de colt Tc = 1,5 sec, conform prevederilor Normativului P 100/1992.

 

 

FINANTAREA INVESTITIEI

          Finantarea obiectivului se face din fondurile bugetului local si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor aprobate  potrivit legii.

 

 

 

 


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.