Hotărârea nr. 222/1999

HOTARAREnr. 222 din 1999-09-16 HOTARIRE 222 din 16/09/1999 PRIVIND BLOCUL 1 DIN STR. SIMBOLULUI NR. 11 SI BLOCUL P7 DIN STR. PIEPTANARI NR. 84, CARE FAC OBIECTUL SCHIMBULUI DINTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI S.C. "TUNGAL METROU"S.A.
HOT. 222 16/09/1999
HOTARIRE 222 din 16/09/1999

HOTARIRE    222 din 16/09/1999

PRIVIND BLOCUL 1 DIN STR.SIMBOLULUI NR.11 SI BLOCUL P7 DIN STR.PIEPTANARI NR.84,CARE FAC OBIECTUL SCHIMBULUI DINTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI SI S.C."TUNGAL METROU"S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind blocul 1 din str.Simbolului nr.11 si blocul P7 din str.Pieptanari nr.84,

care fac obiectul schimbului dintre Primaria Municipiului Bucuresti

si S.C. “Tungal Metrou” S.A.

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si referatul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Analizand documentatia prezentata de Directia Generala de  de Administrare a Fondului Imobiliar, precum si adresa S.C. “Tungal Metrou” S.A.nr.3547/1998 si

          In temeiul prevederilor art.28(2) si art.84, alin.(1) si (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Blocul P7, din str.Pieptanari mr.84, sector 5, confort III, avand in componenta sa un numar de 84 de garsoniere este in domeniul privat al municipiului Bucuresti (valoare de inventar in anul 1989 - 7.149.508 lei).

          Art.2- Blocul identificat conform art.1 din prezenta hotarare trece din domeniul privat al municipiului Bucuresti in proprietatea S.C. “Tungal Metrou” S.A. in schimbul blocului 1, din str.Simbolului nr.11, sector 3, confort III, P+4 etaje, 80 de apartamente, impreuna cu anexa termica (valoare inventar in aul 1989 - 7.252.079 lei).

          Imobilele care fac obiectul prezentei hotarari sunt identificate din punct de vedere tehnic conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia General de Administrare a Fondului Imobiliar si S.C. “Tungal Metrou” S.A. vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA

 SECRETAR,

            Mihai Bancila                                                                Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.222

Anexa

la Hotararea nr.22/16.09.1999

a Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

 

              DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor situate in str.Simbolului ntr.11 si str.Pieptanari nr.84

 

Str.Simbolului nr.11 - Bloc 1

 

          · Suprafata construita - 825,6 mp

          · Suprafata desfasurata - 4528,0 mp

          · Suprafata utila / nivel - 687,6 mp

          · Suprafata utila totala - 3438,0 mp

          · Suprafata teren - 1130,0 mp

          · Nivel inaltime P + 4E

          · Nr.scari 4

          · Nr.apartamente 80

 

Str.Pieptanari nr.84 - Bloc P 7

 

          · Suprafata construita - 356,0 mp

          · Suprafata desfasurata - 1780,0 mp

          · Suprafata utila / nivel - 249,0 mp

          · Suprafata utila totala - 1245,0 mp

          · Suprafata teren - 447,0 mp

          · Nivel inaltime P + 4E

          · Nr.scari 1

          · Nr.apartamente 84