Hotărârea nr. 221/1999

HOTARAREnr. 221 din 1999-09-16 HOTARIRE 221 din 16/09/1999 PENTRU TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA PRIMARIILOR DE SECTOR
HOT. 221 16/09/1999
HOTARIRE 221 din 16/09/1999

HOTARIRE    221 din 16/09/1999

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA DIN ADMINISTRAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA PRIMARIILOR DE SECTOR

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea unor spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta

din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea

Primariilor de Sector - in vederea exercitarii atributiilor privind stabilirea,

constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale

si a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar in conformitate cu prevederile H.G.R. nr.333/1999 si a Legii nr.189/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20, alin.1 si 2, lit.”g” coroborat cu art.28 alin.2 si art.84 alin.1 din Legea administratiei publice locale, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, se transmit fara plata, din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Priumariilor de Sector ale municipiului Bucuresti, in vederea exercitarii atributiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetului C.G.M.B.

          Art.2- Departamentul Patrimoniu Imobiliar - Directia  Generala de Administrare a Fondului Imobiliar si Primariile de Sector ale municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prezenta hotarare pe baza de protocol.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

             SECRETAR,

          Mihai Bancila                                                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 16.09.1999

Nr.221

A N E X A

la Hotararea C.G.M.B. nr.221/16.09.1999

 

L  I  S  T  A

Spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta care se transmit

din administrarea P.M.B. in administrarea Primariilor de Sector

 

PRIMARIA

ADRESA POSTALA

SUPRAFETE

Sector 1

- Calea Grivitei nr.115, sector 1

- Str.Pajurei nr.13, sector 1

- Calea Grivitei nr.206-210, sector 1

S= 274,26 m.p.

S= 236,00 m.p.

S= 350,00 m.p.

Sector 2

Bd-Garii Obor nr.10, sector 2

S= 266,82 m.p.

Sector 3

Sos.Catelu nr 36, sector 3

S= 265,00 m.p.

Sector 4

- Str.Nitu Vasile nr.50-5, sector 4

 

 

- Calea Serban Voda nr.43, sector 4

- Str.Bibescu Voda nr.24, sector 4

- Str.Avalansei nr.9, sector 4

S= 411,32 m.p.

terasa = 81,50 m.p.

curte = 168,00 m.p

S= 200,24 m.p.

S= 46.00 m.p.

S= 49,00 m.p.

Sector 5

- Bd.Natiunile Unite nr.3-5, sector 5

- Prelungirea Ferentari nr.05, sector 5

S= 285,00 m.p.

S= 200,00 m.p.

Sector 6

Drumul Taberei nr.18, sector 6

S= 246,00 m.p.

terasa = 523,00 m.p.