Hotărârea nr. 219/1999

HOTARAREnr. 219 din 1999-08-19 HOTARIRE 219 din 19/08/1999 PRIVIND ORGANIZAREA "CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA IN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"
HOTARARE nr. 219 din 19/08/1999
HOTARIRE 219 din 19/08/1999

HOTARIRE    219 din 13/08/1999

PRIVIND ORGANIZAREA "CENTRULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA" IN SUBORDINEA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind organizarea “Centrului e protectie a plantelor si carantina fitosanitara”

in subordinea Consiliului General al municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Directiei personal privind organizarea Centrului de protectie a plantelor si carantina fitosanitara;

          Conform nr.71/1999, art.5, art.6, art.8, art.9 si art.10 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei, privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara;

          In baza Legii nr.21/1924 pentru persoanele juridice si a Decretului Consiliului de Stat nr.31/1954, privitor la persoanele fizice si juridice;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit.”d”, “l”, “p” si art.28, alin.3 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- In subordinea Consiliului General al municipiului Bucuresti se organizeaza, prin preluare de la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, un serviciu public de specialitate sub denumirea “Centru de protectie a plantelor si carantina fitosanitara”, unitate cu personalitate juridica.

          Art.2- Sediul “Centrului de protectie a plantelor si carantina fitosanitara” este in Bucuresti, str.Drumul Cooperativei nr.20, sector 5.

          Art.3- Obiectul de activitate al serviciului este combaterea bolilor, daunatorilor la culturile agricole, tratamentul chimic al semintelor, dezinsectia, dezinfectia si deratizarea materialului saditor si de plantare, aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea si comercializarea acestora si alte activitati specifice.

          Art.4- Patrimoniul aferent activitatilor “Centrului de protectie a plantelor si carantina fitosanitara” este format din bunurile mobile si imobile aflate la sediul centrului mentionat la art.2, in conformitate cu prevederile art.9 din Ordonanta de Urgenta nr.71/1999 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara.

          Art.5- Se aproba organigrama “Centrului de protectie a plantelor si carantina fitosanitara” cu un numar total de 36 de posturi conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.6- Pana la ocuparea postului vacant de sef centru, prin concurs si numirea sefului de centru de catre Consiliul General al municipiului Bucuresti, potrivit legislatiei in vigoare, atributiunile se propun a fi exercitate de catre domnul PETRE ADRIAN, din cadrul Departamentului Inspectie - Directia Control General - Primaria Municipiului Bucuresti.

          Art.7- Personalul “Centrului de protectie a plantelor si carantina fitosanitara” se transfera in “interesul serviciului public de protectie a plantelor al municipiului Bucuresti si se salarizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

          Indemnizatia de conducere a sefului centrului se echivaleaza cu indemnizatia functiei de sef serviciu prevazuta in anexa la Legea nr.154/1998.

          Art.8- Finantarea institutiei se asigura din bugetul local al municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile cuprinse in bugetul C.G.M.B., precum si din venituri extrabugetare, sa cum a fost stabilit si prin Legea nr.36/1999 - legea bugetului de stat.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTE,                                  

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

      Gheorghe Pasca                                                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 219/19.08.1999

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                          BUCURESTI

 

CENTRUL DE PROTECTIE A PLANTELOR SI CARANTINA FITOSANITARA

 

ORGANIGRAMA

 

 


                                                                           SEF CENTRU

 

 

 

 

 


      PROTECTIA PLANTELOR SI        INTRETINERE                 BIROU                          BIROU

    CARANTINA FISTOSANITARA           UTILAJE         CONTABILITATE,       APROVIZIONARE

                                                                                             FINANCIAR,JURIDIC    COMERCIAL, AD-TIV,

                                                                                                        PERSONAL                    PAZA PS.I.

 

  Formatia       Formatia      Formatia

           1                     2                  3

 

 

 


TOTAL posturi                    36

Conducere                               3