Hotărârea nr. 218/1999

HOTARAREnr. 218 din 1999-08-19 HOTARIRE 218 din 19/08/1999 PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI TEATRULUI MUNICIPAL "L.S.BULANDRA"
HOT. 218 19/08/1999
HOTARIRE 218 din 19/08/1999

HOTARIRE    218 din 19/08/1999

PRIVIND ELIBERAREA DIN FUNCTIE A DIRECTORULUI TEATRULUI MUNICIPAL "L.S.BULANDRA"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind eliberarea din functie a directorului

Teatrul Municipal “L.S.Bulandra”

 

          Vazand expunerea de motive a primarului general a municipiului Bucuresti;

          Luand act de cererea domnului Victor-George Rebengiuc priivnd eliberarea sa din functia de diretcor al Teatrului Municipal “L.S.Bulandra”;

          Analizand raportul comun al Directiei pentru Cultura si Culte (nr.3810/05.08.1999) si Directiei Personal (nr.133455/1/05.08.1999);

          Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          n confomitate cu prevederile art.129 din Codul Muncii;

          In temeiul prevederilor art.20 alin.(2) lit.”i” combinat cu prevederile art.28 alin(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Domnul Victor-George Rebengiuc se elibereaza din functia de director al Teatrului Municipal “L.S.Bulandra”, cu incepere de la data de 1 septembrie 1999.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

           Gheorghe Pasca                                                                 Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.218