Hotărârea nr. 216/1999

HOTARAREnr. 216 din 1999-08-19 HOTARIRE 216 din 19/08/1999 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 105/13.05.1999, PRIVIND PROIECTUL DE "ACT CONSTITUTIV AL AGENTIEI DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU ANSAMBLUL URBANISTIC NOUL CENTRU CIVIC- BUCURESTI 2000"
HOT. 216 19/08/1999
HOTARIRE 216 din 19/08/1999

HOTARIRE    216 din 19/08/1999

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR.105/13.05.1999,PRIVIND PROIECTUL DE "ACT CONSTITUTIV AL AGENTIEI DE DEZVOLTARE URBANA PENTRU ANSAMBLUL URBANISTIC NOUL CIVIC-BUCURESTI 2000

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.105/13.05.1999, privind prpiectul de

“Act constitutiv al Agentiei de Dezvoltare

Urbana pentru Ansamblul Urbanistic Noul Centru Civic - Bucuresti 2000”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza art.48(1-2) din Legea nr.189/1998;

          In temeiul prevederilor rt.20(2), lit.”p” si “v” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice lcale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Capitolul V, articolul 16, primul rand, alin.2, din anexa la Hotararea nr.105/13.05.1999 se modifica si va avea urmatoarea formulare:

                   “Facilitatea bancara va fi garantata de o banca agreata de parti”.

 

 

 

                           

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            CONTRASEMNEAZA

    SECRETAR,

           Gheorghe Pasca                                                                Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.216