Hotărârea nr. 215/1999

HOTARAREnr. 215 din 1999-08-19 HOTARIRE 215 din 19/08/1999 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI CONFORM HG. NR. 505/1998
HOT. 215 19/08/1999
HOTARIRE 215 din 19/08/1999

HOTARIRE    215 din 19/08/1999

PRIVIND APROBAREA VPROCESELOR-VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE, REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI, CONF. HOTARARII GUVERNULUI NR. 505/1998

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea proceselr-verbale ale comisiilor de negociere referitoare la

vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, conform

Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

          Avand in vedere expunerea de motive a pimarului general si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          In scopul punerii in aplicare a dispozitiilor H.G. nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.505/1998, precum si ale H.C.G.M.B. nr.220/1998;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”g” si alin.3, precum si ale art.84(1), combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba procesele verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                  SECRETAR,

                    Gheorghe Pasca                                                 Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.215

 

 


 

ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.215/19.08.1999

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

L I S T A

cu procesele-verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale

construite din fondurile statului

 

Nr.

crt.

Cumparatorul

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata S.spatiu

T.teren

(cota indiviza)

(m.p.)

Valoarea din

expertiza dupa deducerea

investitiei

(fara TVA)

(mii lei)

Valoarea

corectata cf.

HCGMB nr.

220/98 si din curs valutar

(fara TVA)

(mii lei)

Pret

negociat

cu

TVA

 

 

(mii lei)

Lei/mp

cu

TVA

 

 

 

(mii lei)

1.

S.C.Sprint Exim SRL

Str.Stirbei Voda 156-158,s 6

Comert

S= 224,04

T=  35,55

1.101.056

1.216.056

1.500.000

6.695

2.

SC Anden AD Impex SRL

Comert

S= 22,56

T= 3,00

70.273

79.908

110.00

4.876

3.

S.C. Monica Design Impex

SRL

Bd.Garii de Nord nr.2,sect.1

Comert,prod.

T= 91,47

S= 11,03

383.687

436.269

580.000

6341

4.

SC Narin Simpex SRL

Piata Natiunilor Unite 3-5

b.B2,sector 5

Comert

S=606,83

T= 111,92

1.978.187

2.206.230

2.820.000

4.647

5.

SC Fag Prodimpex SRL

Str.Compozitorilor 28

(Complex Com.nr.11),sect.6

Comert

S= 50,61

T= 30.14

220.836

249.521

325.000

6.422

6.

SC Brio Corimpex SRL

Str.Avrig 63, sector 2

Comert

S= 291,70

T= 41,00

1.001.503

1.081.138

1.322.000

4.532

7.

SC Seven Pink Import

Export Productie Servicii SRL, Bd.L.Blaga,bl.K1,Sc.1,

Parter, sector 3

Comert

S= 38,00

T=4,33

244.432

266.504

335.000

8.816

8.

SC Danna Restaurante si

Hoteluri SRL

Bd.Unirii 2,bl.8A,sector 4

Alim.publica

S= 37,62

T= 8,71

197.659

215.081

270.000

7.177

9.

Durbac Eisabeta

Bd.Decebal 9,bl.S13, Tronson 2, sector 3

Farmacie

S= 32,79

T= 4,79

158.078

170.266

215.000

6.557

10.

Dumitrescu Gabriel

Bd.Gh.Magheru 9, sector 1

Farmacie

S= 12,49

T= 1,59

57.258

62.273

80.000

6.045

11.

Teusan Magdalena

S.Stefan cel Mare 31, sector 2

Jocuri de noroc

S= 47,47

T= 5,93

181.849

210.442

275.000

5.793

12.

SC Concordia Mai SA

Comert

S= 151,46

T= 57,80

405.721

472.497

590.000

3.895

13.

Tudor Adrian

Bd.I.C.Bratianu 44, sector 3

Comert

S= 576,30

T= 109,80

2.747.125

3.048.729

4.000.000

6.941

14.

Zeres Spiru

Drumul Taberei 32, sector 6

Comert

S= 57,68

T= 68,71

196.817

222.918

285.000

4.941

15.

SC Didal Cmimpex SRL

Sos.Mihai Bravu 130,sect.2

Comert

S= 13,06

T= 1,87

44.989

51.406

65.000

4.977

16.

SC Encea’s Comserv SRL

Str.Academiei 19 (Pasaj

Victoria), sector.1

Prestari serv.

S= 22,20

T= 3,50

73.376

77.451

110.000

4.955

17.

SC Uniprestal AD SRL

Cal.Grivitei 216,sector 1

Comert

S= 259,56

T= 55,13

954.804

1.026.792

1.300.000

5.008

18.

SC Impex N Import Export

SRL- Str.Sebastian 19, bl. S11, sector 5

Comert

S= 103,86

T= 17,19

375.951

407.632

530.000

5.103

19.

SC CI - CO SA

Str.Vatra Luminoasa 28,

sector 2

Comert

S= 32,17

S= 5,13

144.132

 

204.604

300.000

9.325

20.

SC CI - CO SA

Sos.Iancului 37, sector 2

Comert

S= 48,62

T= 4,81

217.872

309.278

400.000

8.227

21.

SC CI- CO SA

Cal.Mosilor 298, sector 2

Comert

S= 41,39

T= 5,41

301.332

439.742

600.000

14.496

22.

SC CI - CO SA

Sos.Pantelimon 253, sect.2

Comert

S= 40,11

T= 5,05

134.796

191.342

255.000

6.358

23.

SC CI - CO SA

Bd.Basarabiei 102,sect.2

Comert

S= 38,02

T= 12,14

170.400

241.888