Hotărârea nr. 214/1999

HOTARAREnr. 214 din 1999-08-19 HOTARIRE 214 din 19/08/1999 PRIVIND RECUPERAREA SUMEI DE 181.426.150 LEI DE LA FOSTA CONDUCERE A CIRCULUI "GLOBUS" BUCURESTI
HOT. 214 19/08/1999
HOTARIRE 214 din 19/08/1999

HOTARIRE    214 din 19/08/1999

PRIVIND RECUPERAREA SUMEI DE 181 426 150 LEI DE LA  FOSTA CONDUCERE A CIRCULUI "GLOBUS" BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind recuperarea sumei de 186.426.150 lei de la fosta conducere a

Circului “GLOBUS” Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucurewsti si raportul de specialitate al Directiei Juridice, Legislatie, Contencios;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de procesul verbal din 30.06.1999 incheiat de Directia control financiar de gestiune prin are se stabileste ca Circul  “GLOBUS” Bucuresti, institutie sub autoritatea CGMB, in perioada iunie 1996 - februarie 1998 a suferit un prejudiciu in suma totala de 181.426.150 lei, datorat neurmaririi incasarii chiriilor la tariful stabilit prin hotarari ale CGMB, in baza contractelor incheiate cu S.C. MULTIMOBILA S.R.L., pentru spatiile aflate in foaierul unitatii de catre persoane ce au detinut functia de director, contabil sef si sef serviciu financiar;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”?” si al art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se autoriza primarul general al municipiului Bucuresti sa indeplineasca procedura legala pentru recuperarea legala pentru recuperarea prejudiciului cauzat de fosta conducere a Circului “GLOBUS” Bucuresti, in baza procesului verbal din 30.06.1999 al Directiei control financiar de gestiune - PMB.

 

                    

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA,

                                                                                             SECRETAR,

             Gheorghe Pasca                                                              Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.214