Hotărârea nr. 213/1999

HOTARAREnr. 213 din 1999-08-19 HOTARIRE 213 din 19/08/1999 PRIVIND SCHIMBUL UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 467 MP , AFLATE IN SOS KISELEFF NR. 18,SECTOR 1
HOT. 213 19/08/1999
HOTARIRE 213 din 19/08/1999

HOTARIRE    213 din 19/08/1999

PRIVIND SCHIMBUL UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 467MP.AFLAT IN SOS.KISELEFF NR.18,SECTOR 1

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind schimbul unui teren in suprafata de 467 m.p.,

aflat in Sos.Kiseleff nr.18, sector 1, in valoare de 295.816 $,

din domeniul privat al municipiului Bucuresti cu 14 apartamente libere,

proprietate R.A. “LOCATO” S.A. in valoare de 295.816 $

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” si art.84 alin.3 coroborat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba schimbul unui teren din domeniul privat al municipiului Bucuresti, identificat conform planului  de situatie prezentat in anexa nr.1, in suprafata de 467 m.p., situat in Sos.Kiseleff nr.18, sector 1, in valoare de 295.816 $ cu 14 apartamente libere, identificate conform anexei nr.2 proprietatea R.A. “LOCATO” S.A., in valoare de 295.816 $, in baza expertizelor cuprinse in anexa nr.3.

          Anexele 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Valorificarea apartamentelor se va face prin vanzarea in conformitate cu prevederile legale.

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

          Gheorghe Pasca                                                        Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 19.08.1999

Nr.213

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.213/19.08.1999

 

TABEL CU ADRESE R.A. “LOCATO” S.A.

 

NR.

ADRESA

VALOARE

OBS.

1.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.77 et.8

21.140 USD

 

2.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.35,et.8

 19.600 USD

 

3.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.73, et.7

21.140 USD

 

4.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.26, et.6

20.000 USD

 

5.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.27, et.6

20.300 USD

 

6.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.25, et.6

22.251 USD

 

7.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.21, et.5

22.301 USD

 

8.

Str.Icoanei nr.110, sector 2, ap.14, et.4

30.000 USD

 

9.

Str.Tineretului nr.15, sector 2, ap.23, et.4

13.506 USD

 

10.

Str.Tineretului nr.15, sector 2, ap.22, et.4

13.506 USD

 

11.

Str.Turda nr.116, sector 1, ap.25, et.6

19.472 USD

 

12.

Str.Trestiana nr.3, sector 4, ap.59, et.3

18.400 USD

 

13.

Str.Trestiana nr.3, sector 4, ap.64, et.5

17.800 USD

 

14.

Str.Icoanei nr.110, sector 2, ap.15, et.4

36.400 USD

 

                                      

T O T A L:                                                                                  295.816 USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.3 LA H.C.G.M.B. NR.213/19.08.1999

 

TABEL CU SUPRAFETE LOCATIVE

 

NR.

ADRESA

VALOARE

SUPRAFATA UTILA

- m.p. -

1.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.77 et.8

21.140 USD

61,23

2.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.35,et.8

19.600 USD

53,60

3.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.73, et.7

21.140 USD

61,23

4.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.26, et.6

20.000 USD

52,20

5.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.27, et.6

20.300 USD

53,60

6.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.25, et.6

22.251 USD

61,23

7.

Str.Aurel Vlaicu nr.147,sector 2,ap.21, et.5

22.301USD

61,23

8.

Str.Icoanei nr.110, sector 2, ap.14, et.4

30.000 USD

74,68

9.

Str.Tineretului nr.15, sector 2, ap.23, et.4

13.506 USD

48,54

10.

Str.Tineretului nr.15, sector 2, ap.22, et.4

13.506 USD

48,54

11.

Str.Turda nr.116, sector 1, ap.25, et.6

19.472 USD

68,60

12.

Str.Trestiana nr.3, sector 4, ap.59, et.3

18.400 USD

67,13

13.