Hotărârea nr. 209/1999

HOTARAREnr. 209 din 1999-08-05 HOTARIRE 209 din 05/08/1999 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "LIPSCA" S.A.
HOT. 209 05/08/1999
HOTARIRE 209 din 05/08/1999

HOTARIRE    209 din 05/08/1999

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE :LIPSCA"S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate

asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale “LIPSCA” S.A.

 

          Avand in vedere Raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Directiei Evidenta Proprietatii, Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritorului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de S.C. “LIPSCA” S.A. in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu HG nr.834/1991, modificata prin HG nr. 95/1997 si 468/1998,  si cu Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificata si completata cu Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale de stat;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 203,74 m.p. - cota parte indiviza -, aflat in administrarea S.C. “LIPSCA” S.A. la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

          Terenul se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

   Lect.univ.Anton Parlagi                                                               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.209


T A B E L

 

CU SITUATIA JURIDICA A TERENURILOR S.C. “LIPSCA” S.A.

 

 

Nr.

crt.

ADRESA AMPLASAMENT

TITLURI ASUPRA TERENURILOR

(cf.anexei nr.2 din documentatie)

SUPRAFATA DE TEREN

Inscrisa in anexa 2

Exclusiva/indiviza (m.p.)

OBSERVATII

1.

Sos.Oltenitei 250,bl.148 bis,sect.4

- proces verbal de receptie nr.233 bis/15.06.1984

22,63 - cota indiviza

Avizat DUAT 24.05.96

2.

Piata Unirii 2A,bl.P2, sect.4

- proces verbal de receptie nr.24/28.02.1991

- certificatul fiscal nr.384975/18.07.95

10,73 - cota indiviza

-”-

 

3.

Piata Unirii 2A,bl.P2, sector 4

- proces verbal de receptie nr.24/28.02.91

- certificatul fiscal nr.3844975/18.07.95

14,48 - cota indiviza

-”-

 

4.

Teiul Doamnei nr.12,bl.9,sector 2

- proces verbal de receptie nr.808/31.08.1983

- certificatul fiscal nr.97183/04.07.1995

16,54 - cota indiviza

-”-

5.

Teiul Doamnei nr.12,bl.9,sector 2

- proces verbal de receptie nr.808/31.08.1983

- certificatul fiscal nr.97183/04.07.1995

14,52 - cota indiviza

-”-

6.

Teiul Doamnei nr.12,bl.9,sector 2

- proces verbal de receptie nr.808/31.08.1983

- proces verbal de integrare in circuitul comercial nr.3727/28.05.84

- certificatul fiscal nr.97183/04.07.1995

14,42 - cota indiviza

-”-

7.

Cal.Mosilor nr.256,bl.2, sector 2

- proces verbal de receptie nr. 325bis/31.03.84

- certificatul fiscal nr.97183/04.07.1995

20,78 - cota indiviza

-”-

8.

Sos.Oltenitei nr.142,bl.4,sector 4

- proces verbal de receptie nr. 490bis/16.03.84

- certificatul fiscal nr.97183/04.07.1995

12,20 - cota indiviza

-”-

9.

Str.Ramnicu Sarat  20,bl.16A,sec. 3

- proces verbal de receptie nr 692 bis/25.05.90

- certificatul fiscal nr.191969/30.08.95

24,83 - cota indiviza

-”-

10.

Sos.Pantelimon 291,bl.9A,sect.2

- ordinul de dotare nr.151/19.09.79

- certificatul fiscal nr.97183/04.07.1995

21,19 - cota indiviza

-”-

11.

Sos.Pantelimon 291,bl.9A,sect.2

- ordinul de dotare nr.151/19.09.79

- certificatul fiscal nr.191969/30.08.95

3,79 - cota indiviza

-”-

12.

Bd.1 Decembrie 1918,nr.41,bl. P108, sector 3

- proces verbal de receptie nr. 6422/31.08.1984

- certificatul fiscal nr.191969/30.08.95

27,63 - cota indiviza

-”-

                                                                                                                                                 

 

TOTAL                =       203,74 MP - COTA PARTE INDIVIZA