Hotărârea nr. 208/1999

HOTARAREnr. 208 din 1999-07-22 HOTARIRE 208 din 22/07/1999 PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "TRANS-ALEXANDRIA" S.A.
HOT. 208 22/07/1999
HOTARIRE 208 din 22/07/1999

HOTARIRE    208 din 22/07/1999

PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SOCIETATII COMERCIALE "TRANS-ALEXANDRIA"S.A.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul Societatii Comerciale

“TRANS-ALEXANDRIA” S.A

 

            Avand in vedere Raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Diretiei Evidenta Proprietatii, Departaamentul de Urbanism si Amenajarea Teritorirului si Directiei Generale Juridice, Legislatie, Contencios, referitor la documentatia prezentata de Societatea Comerciala “TRANS-ALEXANDRIA” S.A., in vederea dobandirii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul sau;

            Vazan avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In confomitate cu Hotararea Guvernului nr.834/1991, modificata prin Hotararile Guvernului nr.95/1997 si 468/1998 si Criteriile nr.2665/1C/311/1992 modificate si completate prin Criteriile nr.21541/8392NN/1998, aprobate de Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului, privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat;

            In temeiul art.20 alin.2, lit.”g” combinat cu art.28 alin.1 din Legea administratiei publice locale, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata totala de 27.782 m.p. - suprafata exclusiva -, aflat in administrarea Societatii Comerciale “TRANS-ALEXANDRIA” S.A., la data infiintarii, necesar desfasurarii obiectului de activitate al societatii.

            Art.2- Se disponibilizeaza terenul in suprafata totala de 10.000 m.p. si se trece in proprietatea Primariei Municipiului Bucuresti, constituindu-se, potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr.468/1998, in “Fond special destinat realizarii de investitii sau desfasurarii unor activitati economice” administrat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Terenurile se identifica conform documentatiei anexate, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

  Lect.univ.Anton Parlagi                                                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.208