Hotărârea nr. 204/1999

HOTARAREnr. 204 din 1999-08-05 HOTARIRE 204 din 05/08/1999 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINIKLOR A UNOR IMOBILE AFLATE IN PARCURILE HERASTRAU, CISMIGIU, TINERETULUI SI CAROL
HOT. 204 05/08/1999
HOTARIRE 204 din 05/08/1999

HOTARIRE    204 din 05/08/1999

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI PARCURILOR SI GRADINILOR A UNOR IMOBILE AFLATE IN PARCURILE HERASTRAU,CISMIGIU,TINERETULUI SI CAROL

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea in administrarea Administratia Parcurilor si Gradinilor

a unor imobile aflate in Parcurile Herastrau, Cismigiu, Tineretului si Carol

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

          Analizand Raportul comun al Directiei pentru Cultura si Culte nr.3523/18.05.1999 si al Directiei Gradini Publice nr.858/18.05.1999;

          Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”g”, “j”,”n” si art.86, combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Cu incepere de la data prezentei, se transmit din administrarea unor institutii municipale de cultura in administrarea Administratiei Parcurilor si Gradinilor imobilele situate in parcurile Herastrau, Cismigiu, Carol si Tineretului cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

         

Art.2- Administratia Parcurilor si Gradinilor va pastra destinatia imobilelor prevazute in anexa, va efectua lucrarile necesare reabilitarii si intretinerii acestora, urmand a le pune gratuit la dispozitia institutiilor municipale de cultura pentru organizarea de activitati culturale in perioada sezonului estival.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

  Lect.univ.Anton Parlagi                                                               Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.204

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.204/05.08.1999

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor ce se transmit din administrarea unor institutii municipale

de cultura in administrarea Administratiei Parcurilor si Gradinilor

 

Nr.

crt.

Denumirea

 imobilului

Amplasament

Suprafata

(mp)

Institutia de la care se transmite in admin.Ad.Parcurilor si Grad.

1.

Biblioteca estivala

Parcul

Cismigiu

constructie:140

teren: 50

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

2.

Biblioteca estivala

Parcul

Carol

constructie:398

teren: -

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

3.

Biblioteca

Parcul Tineretului

constructie:270

teren: 17

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

4.

Biblioteca estivala

Parcul

Herastrau

constructie:161

teren: 20

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

5.

Biblioteca estivala

Parcul

Herastrau

constructie:172

teren: 25

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

6.

Biblioteca estivala

Parcul

Herastrau

constructie:208

teren: 9

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

7.

Biblioteca estivala

Parcul

Herastrau

constructie:110

teren: 17

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

8.

Pavilion expozitional

Parcul

Herastrau

constructie:147

teren: 93

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

9.

Pavilion expozitional

Parcul

Herastrau

constructie:147

teren: 93

Biblioteca Municipala “M.Sadoveanu”

10.

Teatrul de papusi

estival

Parcul

Herastrau

constructie:36

teren: 150

Teatrul “Tandarica”