Hotărârea nr. 203/1999

HOTARAREnr. 203 din 1999-08-05 HOTARIRE 203 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA VANZARII COTEI PARTI INDIVIZE DIN TERENURILE BLOCURILOR DE LOCUINTE FINALIZATE PRIN ASOCIERE
HOT. 203 05/08/1999
HOTARIRE 203 din 05/08/1999

HOTARIRE    203 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA VANZARII COTEI PARTI INDIVIZE DIN TERENURILE BLOCURILOR DE LOCUINTE FINALIZATE PRIN ASOCIERE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea vanzarii cotei parti

din terenurile blocurilor de locuinte finalizate prin asociere

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti  si  Raportul comun al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului Economic  prin care se propune aprobarea vanzarii cotelor parti indivize din terenurile aferente constructiilor terminate si puse in functiune conform contractelor de asociere incheiate in temeiul si conditiile stabilite prin Legea nr. 15/ 1990 si HGR nr. 441/ 1991;

          Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          In baza H.C.G.M.B.  nr. 218/1997 privind metodologia de calcul a valorii terenurilor;

          In conformitate cu Legea nr. 18/1991 si cu Legea nr. 85/1992;   

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.g, combinat cu art. 28(2) din Legea administratiei publice locala nr. 69/1991, republicata

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol  unic -   Se aproba vanzarea cotei parti indivize de teren catre  proprietarii apartamentelor din blocurile construite prin asociere cu P.M.B.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

 

     Lect.univ.Anton Parlagi                                                  SECRETAR

                                                                                             Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti nr.203/ 05.08.1999