Hotărârea nr. 190/1999

HOTARAREnr. 190 din 1999-08-05 HOTARIRE 190 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU
HOT. 190 05/08/1999
HOTARIRE 190 din 05/08/1999

HOTARIRE    190 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PT. ALEI ACCES LA SPATII COMERCIALE IN APARTAMENTE PARTER BLOC CE VOR FI AMENAJATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

alei acces la spatii comerciale in apartamente parter bloc

ce vor fi amenajate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tnand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, HCGMB nr.211/1997, Legii nr.211/1997, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenurile din tabelele anexate fac parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru alei de acces la spatii comerciale in apartamente parter bloc, ce se vor amenaja pe domeniul public al municipiului Bucuresti, avand acordul asociatiei de locatari, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Terenurile din anexe vor face obiectul inchirierii conform prevederilor legale.

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                             SECRETAR,

                Lect.univ.Anton Parlagi                                        Ovidu Predescu

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.190

ANEXA NR. 1 LA H.C.G.M.B. NR.190/05.08.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

ALEI DE ACCES LA SPATII COMERCIALE IN APARTAMENTE PARTER BLOC CE SE VOR AMENAJA PE DOMENIUL PUBLIC

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.

crt.

ADRESA

OBIECTIVULUI

SUPRAF. TEREN

DOM.PUBL.PMB

DENUMIREA

LUCRARII

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 3:

 

 

 

 

1.

Cal.Vitan 104,bl.V42A

10 m.p.

scari acces + podet

13/18/99

221/99

2.

Str.Matei Basarab 108,bl.74

4 m.p.

scari acces + podet

15/3/99

239/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 5:

 

 

 

 

3.

Str.Sebastian 15

4 m.p.

scari acces + podet

11/27/99

231/99

 

 

 

    ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI                                    SEF SERVICIU,

                      BUCURESTI,                                                     

                arh.ADRIAN BOLD                                arh.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.190/05.08.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

ALEI DE ACCES LA SPATII COMERCIALE IN APARTAMENTE PARTER BLOC CE SE VOR AMENAJA PE DOMENIUL PUBLIC

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.

crt.

ADRESA

OBIECTIVULUI

SUPRAF. TEREN

DOM.PUBL.PMB

DENUMIREA

LUCRARII

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 3:

 

 

 

 

1.

Str.Ramnicu Valcea bl.22B

5,70 m.p.

inchidere balcon

+ alee acces

16/32/99

275/99

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR 6:

 

 

 

 

2.

Str.Ceahlau nr.15

3,75 m.p.

alee de acces

13/38/99

311/99

 

 

 

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI                           SEF SERVICIU

                     BUCURESTI, ,

               arh.ADRIAN BOLD                         arh.ALEXANDRA FAGARASANU