Hotărârea nr. 189/1999

HOTARAREnr. 189 din 1999-08-05 HOTARIRE 189 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASARE A DOUA PORTI MARAMURESENE LA BISERICA POGORAREA SF. DUH - TITAN
HOT. 189 05/08/1999
HOTARIRE 189 din 05/08/1999

HOTARIRE    189 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PT. AMPLASARE A DOUA PORTI MARAMURESENE LA BISERICA POGORAREA SF. DUH - TITAN

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasarea a doua porti 

porti maramuresene la Biserica Pogorarea Sf. Duh - Titan,

situata in Bd.Liviu Rebreanu, sector 3

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Departamentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT - PMB, Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, H.G.R. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, HCGMB nr.211/1997, Legii nr.211/1997, Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasarea a doua porti maramuresene la Biserica Pogoraraea Sf.Duh - Titan, situata in Bd.Liviu Rebreanu, sector 3.

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA

                                                                      SECRETAR,

             Lect.univ.Anton Parlagi                                       Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.189