Hotărârea nr. 183/1999

HOTARAREnr. 183 din 1999-08-05 HOTARIRE 183 din 05/08/1999 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999
HOT. 183 05/08/1999
HOTARIRE 183 din 05/08/1999

HOTARIRE    183 din 05/08/1999

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetului

Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 1999

 

          Analizand raportul si proiectul bugetului prezentate de primarul general al municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate;

          In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr.189/1998, Legii administratiei publice locale nr.69/1991, republicata, Legii bugetului de stat nr.36/1999;

          Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.133/1999 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”e” si 28(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 1999 se stabileste, atat la venituri cat si la cheltuieli, la suma de 3.952.420.497 mii lei.

 

          Art.2- Se aproba veniturile totale ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti in suma de 3.952.420.497 mii lei, in structura pe categorii, capitole, subcapitole si surse din Anexa 1, astfel:

          (1)     1.239.780.400 mii lei, venituri curente;

          (2)          38.200.000 mii lei, venituri din capital;

          (3)        709.193.551 mii lei, venituri cu destinatie speciala;

          (4)     1.860.915.746 mii lei, cote defalcate din impozitul pe salarii;

          (5)                45.330.800 mii lei,  subventii  de  la  bugetul  de stat  pentru investitii finantate partial din

                                                                    imprumuturi externe;

          (6)          59.000.000 mii lei, imprumuturi din fondul de rulment.

 

          Art.3- Se aproba cheltuielile bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu desfasurarea pe capitole, categorii de cheltuieli (titluri) si subcapitole din Anexa 1, dupa cum urmeaza:

          (1) 39.800.000 mii lei pentru autoritati publice, din care 26.800.000 mii lei cheltuieli de personal, 9.000.000 mii lei cheltuieli materiale si servicii si 4.000.000 mii lei cheltuieli de capital;

          (2) 228.500.000 mii lei pentru invatamant, din care 200.000.000 mii lei cheltuieli pentru materiale si servicii, 10.000.000 mii lei trasferuri (burse) si 18.500.000 mii lei cheltuieli de capital;

          (3) 12.885.286 mii lei pentru sanatate, din care 4.385.286 mii lei cheltuieli materiale si servicii aferente semestrului I la crese si 8.500.000 mii lei drepturile donatorilor onorifici de sange;

          (4) 67.0000.000 mii lei pentru institutii si actiuni de cultura, din care 3.787.838 mii lei cheltuieli de personal, 1.900.162 mii lei cheltuieli materiale si servicii, 58.212.000 mii lei alocatii pentru institutii finantate partial din venituri proprii si 3.100.000 mii lei cheltuieli de capital;

          (5) 75.671.860 mii lei, din care 28.137.775 mii lei cheltuieli de personal, 38.372.585 mii lei cheltuieli materiale si servicii, 500.000 mii lei transferuri si 8.661.500 mii lei cheltuieli de capital pentru unitati si actiuni de asistenta sociala;

          (6) 1.639.869.600 mii lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte, din care 1.417.525.000 mii lei cheltuieli curente si 222.344.600 mii lei cheltuieli de capital;

          Din totalul cheltuielilor curente, 58.460.000 mii lei reprezinta cheltuieli de personal, 593.195.000 mii lei cheltuieli materiale si servicii, 555.000.000 mii lei subventii pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica livrata populatiei, 167.000.000 mii lei transferuri la fondul special de salubritate (107.000.000 mii lei) si fondul special penetru igienizare (60.000.000 mii lei) si 43.870.000 mii lei alocatii pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii.

          (7) 1.030.200 mii lei pentru agricultura, aferente Centrului Local pentru Protectia Plantelor, din care 373.000 mii lei cheltuieli de personal si 657.2000 mii lei cheltuieli pentru materiale si servicii;

          (8) 1.168.100.000 mii lei pentru transportul in comun, din care 960.000.000 mii lei subventie pentru acoperirea diferentelor de tarif  si 208.100.000 mii lei cheltuieli de capital;

          (9) 10.100.000 mii lei pentru alte atiuni, din care 9.100.000 mii lei cheltuieli curente (1.580.000 mii lei cheltuieli de personal, 7.520.000 mii lei cheltuieli materiale si servicii) si 1.000.000 mii lei cheltuieli de capital;

          Prevederile la acest capitol includ contributiile la Fondul de dezvoltare al regiunii Bucuresti - Ilfov, proiectul “Un Bucuresti frumos” si la capitolul social al “Agentiei Bucuresti 2000”.

          (10) 270.000 mii lei pentru fondul de garantare a imprumutului acordat RADET de BEI si FDSCE;

          (11) 709.193.551 mii lei cheltuieli din venituri  cu destinatie speciala, din care 240.495.206 mii lei cheltuieli materiale si servicii si 468.698.345 mii lei cheltuieli de capital.

 

          Art.4- Se aproba cheltuielile totale - din alocatiile bugetare, venituri cu destinatie speciala si din venituri ale institutiilor, pe articole, potrivit Anexelor 2 - 2.1..09.

 

          Art.5- Se aproba cheltuielile pe ordonatori finantate din alocatii de la buget, venituri cu destinatie speciala si din veniturile proprii ale institutiilor, conform Anexelor 3-3.42.

 

          Art.6- Se aproba cheltuielile pentru investitii pe ordonatori / beneficiari, in structura pe lucrari, dotari, alte cheltuieli de investitii si pe surse de finantare, conform Anexelor 4 - 4.4.1.

 

          Art.7- Se aproba contractarea unor imprumuturi pentru finantarea investitiilor in valoare de pana la 250,0 miliarde lei, in conditiile prevederilor Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale.

 

          Art.8- Primarul general va prezenta CGMB propunerile de rectificare a bugetului pe anul 1999, ca urmare a modificarilor in evolutia si structura veniturilor si cheltuielilor, rectificarii bugetului de stat sau altor cauze justificate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

                  Anton Parlagi                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 05.08.1999

Nr.183