Hotărârea nr. 182/1999

HOTARAREnr. 182 din 1999-07-22 HOTARIRE 182 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI DE MARIONETE SI PAPAUSI "TANDARICA" SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 348/2008
HOTARARE nr. 182 din 22/07/1999
HOTARIRE 182 din 22/07/1999

HOTARIRE    182 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI DE MARIONETE SI PAPUSI "TANDARICA"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Teatrului de Marionete si Papusi “Tandarica”

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului de Marionete si Papusi “Tandarica”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului de Marionete si Papusi “Tandarica”, cu un numar total de personal de 120, in limita resurselor bugetare alocate, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          In limita resurselor bugetare alocate, toate modificarile din structura de personal se pot efectua cu aprobarea conducerii Teatrului de Marionete si Papusi “Tandarica”.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                      

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

           Iulian Cretu                                                                     Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.182

 


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI                                                                                                              ANEXA

                                                                                                                                                                     LA H.C.G.M.B. NR.182/22.07.1999

 

 

TEATRUL DE MARIONETE SI PAPUSI

TANDARICA”

 

ORGANIGRAMA

 

 


                                                                                                             DIRECTOR

 

 


                                                                                                DIRECTOR ADJUNCT                                                                              CONTABIL SEF

 

 


BIROU RESURSE          COMPARTIMENT     ATELIER-SCENA       ATELIER           BIROU ORGANIZ      SECTIA          COMPART.     COMPARTIMENT

UMANE,                                ARTISTIC                MARIONETE            SCENA               SPECTACOLE            PROD-             AD-TIV         CONTABILITATE

CONTENCIOS                                                                                            PAPUSI                                                  APROV.           PAZA,P.S.I.        FINANCIAR

     

 

 


                                                                                  FORMATIE             FORMATIE

                                                                                 MUNCITORI           MUNCITORI

 

 

 

 

 


TOTAL POSTURI:                              120

din care FUNCTII DE CONDUCERE                 10