Hotărârea nr. 180/1999

HOTARAREnr. 180 din 1999-07-22 HOTARIRE 180 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI DE COMEDIE ABROGATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 59/2006
HOT. 180 22/07/1999
HOTARIRE 180 din 22/07/1999

HOTARIRE    180 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL  ALE TEATRULUI DE COMEDIE

ABROGATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 59/2006

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Teatrului de  Comedie

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului de Comedie;

            In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

            Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului de Comedie cu un numar total de personal de 117, in limita resurselor bugetare alocate, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            In limita resurselor bugetare alocate, toate modificarile din structura de personal se pot efectua cu aprobarea conducerii Teatrului de Comedie.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

         Iulian Cretu                                                           Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.180


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                         ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.180/22.07.1999

 

TEATRUL DE COMEDIE

 

O R G A N I G R A M A

 


                                                                                                      DIRECTOR

 


  

 


                                                                                                                                             DIRECTOR                                    CONTABIL SEF

                                                                                                                                              ADJUNCT    

   

 

 

 


BIROU RESURSE   COMPARTIMENT                                                SECTIE REGIE           SECTIE         FORMATIE      COMPARTIMENT     COMPARTIMENT

     UMANE                   SECRETARIAT                                                     TEHNICA           PRODUCTIE     PAZA P.S.I.      ADMINISTRATIV         FINANCIAR

SALARIZARE               LITERAR SI            COMPARTIMENT         SI DESERVIRE       DESERVIRE                                                                         CONTABIL

CONTENCIOS            ORGANIZARE                     ARTISTIC                  SALA DE               SCENA

                                      SPECTACOLE                                                   SPECTACOLE

 

 

 

 

 


                                                                                                                                 Formatie    Formatie      Formatie

                                                                                                                                muncitori    muncitori      muncitori                                                   

 

 


TOTAL POSTURI 117 DIN CARE FUNCTII DE CONDUCERE 8