Hotărârea nr. 179/1999

HOTARAREnr. 179 din 1999-07-22 HOTARIRE 179 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE UNIVERSITATII POPULARE "IOAN I. DALLES" ABROGATA PRIN HCGMB 351/2007
HOTARARE nr. 179 din 22/07/1999
HOTARIRE 179 din 22/07/1999

HOTARIRE    179 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE UNIVERSITATII POPULARE "IOAN I.DALLES"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Universitatii Populare “Ioan I. Dalles”

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Universitatii Populare “Ioan I. Dalles”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Universitatii Populare “Ioan I. Dalles” cu un numar total de personal de 13, in limita resurselor bugetare alocate, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          In limita resurselor bugetare alocate, toate modificarile din structura de personal se pot efectua cu aprobarea conducerii Universitatii Populare “Ioan I. Dalles”.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                               

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

          Iulian Cretu                                                         Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.179


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                 ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.179/22.07.1999

 

O R G A N I G R A M A

UNIVERSITATII POPULARE “IOAN I. DALLES”

 

 


                                                                                   DIRECTOR

 

 

 

 

 


                                                                                                                                               CONTABIL SEF

 

 


   COMPARTIMENT            COMPARTIMENT          COMPARTIMENT               COMPARTIMENT

   RESURSE UMANE                 CURSURI SI              ADMINISTRATIV                     FINANCIAR

      CONTENCIOS                     PROGRAME                                                              CONTABILITATE

 

 

 

 


         Numar total de posturi 13 din care 2 posturi de conducere