Hotărârea nr. 178/1999

HOTARAREnr. 178 din 1999-07-22 HOTARIRE 178 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI ODEON ABROGATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 171/ 2006
HOT. 178 22/07/1999
HOTARIRE 178 din 22/07/1999

HOTARIRE    178 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI ODEON

ABROGATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 171/2006

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarul de personal ale

Teatrului Odeon

 

            Avand in vedere Expunerea de Motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarul de personal ale Teatrului Odeon;

            In baza aert.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza  in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

            Vazand avizele comisiilor de specilaitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

            Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului Odeon cu un numar total de personal de 178, in limita resurselor bugetare alocate, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            In limita resurselor bugetare locale, toate modificarile din structura de personal se pot efectua cu aprobarea conducerii Teatrului Odeon.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

        Iulian Cretu                                                           Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.178


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                              ANEX ALA H.G.M.B. NR. 178/22.07.1999

 

TEATRUL ODEON

 

O R G A N I G R A  M A

 


                                                                                    DIRECTOR

            

 

 

 

 


BIROU

RESURSE

UMANE,                                 DIRECTOR ADJUNCT                             DIRECTOR ADJUNCT                  CONTABIL SEF             

SALARIZARE,

CONTENCIOS

 

 


                  COMPARTIMENT   SECTIA       SECTIA      SERVICIUL         SECTIA         BIROU        BIROU        COMPARTIMENT

                     SECRETARIAT     ARTIST       SCENA,   ORGANIZ.        [PRODUCT.       AD-TIV   FINANCIAR   APROVIZIONARE

                         LITERAR                                 REGIE,    SPECTAC.    

                                                                        TEHNICA

 


 

              

                                                                Formatie       Formatie

                                                              municotir         muncitori

 


TOTAL POSTURI                              178

din care:

POSTURI DE CONDUSERE               12