Hotărârea nr. 173/1999

HOTARAREnr. 173 din 1999-07-22 HOTARIRE 173 din 22/07/1999 PRIVIND PARTICIPAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA REALIZAREA PROIECTULUI "UN BUCURESTI FRUMOS"
HOT. 173 22/07/1999
HOTARIRE 173 din 22/07/1999

HOTARIRE    173 din 22/07/1999

PRIVIND PARTICIPAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI LA REALIZAREA PROIECTULUI "UN BUCURESTI FRUMOS"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind participarea Primariei Municipiului Bucuresti

la realizarea proiectului “Un Bucuresti frumos”

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raaportul de specialitate al Directiei Relatii Internationale, Departamentului Patrimoniu Imobiliar, Departamentului Economic, DUAT, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Directiei Generale Juridic, Legislatie, Contencios;

          Vazand avizele de specialitate ale comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu art.20(2) literele: (e), (p) si ® combinat cu art.28(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Se aproba participarea Primariei Municipiului Bucuresti la realizarea proiectului “Un Bucuresti frumos”.

          Art.2- Se aproba alocarea a 300 mii dolari SUA, echivalent in lei, din bugetul local pe anul 1999 pentru proiectul “Un Bucuresti frumos”.

          Art.3- Se aproba alocarea a 200 mii dolari SUA, echivalent in lei, din bugetul local pe anul 2000 pentru proiectul “Un Bucuresti frumos”.

          Art.4- Cheltuielile privind managementul si activitatea de sponsorizare (birotica) aferente proiectului se vor angaja prin proceduri concurentiale, la preturile pietei.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 

CONTRASEMNEAZA

     SECRETAR,

          Iulian Cretu                                                                        Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.173