Hotărârea nr. 171/1999

HOTARAREnr. 171 din 1999-07-22 HOTARIRE 171 din 22/07/1999 PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 171 22/07/1999
HOTARIRE 171 din 22/07/1999

HOTARIRE    171 din 22/07/1999

PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIEI SPECIALE PENTRU INTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind oganizarea si functionarea Comisiei speciale pentru intocmirea

inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public

al municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Departamentului Economic, DUAT, Departamentului Patrimoniu Imobiliar si al Directiei Generale Juridic, Legislatie, Contencios, prin care se propune organizarea si functionarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

          In vederea punerii in aplicare a prevederilor art.2, 3, 4, 5 si 6 din Hotararea Guvernului nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, in conformitate cu dispozitiile art.19(1) din Legea nr.213/1998 privin proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul prevederilor art.20(1) si (3) combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

          CONSILIUL GENERALL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Incepand cu data prezentei, se infiinteaza Comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti, in componenta din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Comisia va avea ca atributii efectuarea inventarului, conform metodologiilor privind executarea lucrarilor de introducere a cadastrului imobiliar si al retelelor edilitare din localitati, aprobate prin Ordinele comune ale Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului si le presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr.90/N/911/C.P. si, respectiv, nr.91/N/912/C.P. din data de 02.06.1997.

          Pentru identificarea bunurilor ce constituie patrimoniul public al municipiului Bucuresti vor fi avute in vedere si “Normele privind organizarea inventarului patrimoniului”, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr.2388/15.12.1995, publicate in  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.222/18.12.1995.

 

          Art.3- Pentru identificarea atributiilor cu care a fost investita pin lege, Comisia va fi sprijinita de catre ceilalti specialisti din aparatul propriua al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA,                                            

CONTRASEMNEAZA

                SECRETAR,

           Iulian Cretu                                                                        Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR.171/22.07.1999

 

 

C O M P O N E N T A

 

 

Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor

care alcatuiesc domeniul public al municipiului Bucuresti

 

 

1. Presedinte :        - Primarul general al Municipiului Bucuresti

2. Secretar : - Secretarul municipiului Bucuresti

3. Membru : - Seful Departamentului Economic

4. Membru:  - Seful Departamentului Urbanism si Amenajarea Teritorului

5. Membru:  - Seful Departamentului Patrimoniu Imobiliar

6. Membru: - Directorul general al Directiei Juridic, Legislatie, Contencios