Hotărârea nr. 169/1999

HOTARAREnr. 169 din 1999-07-22 HOTARIRE 169 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU "CONSOLIDAREA CLADIRII SI REPARATII CAPITALE LA INSTALATII - SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI" ABROGATA PRIN HCGMB NR. 159/2007
HOTARARE nr. 169 din 22/07/1999
HOTARIRE 169 din 22/07/1999

HOTARIRE    169 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU "CONSOLIDAREA CLADIRII SI REPARATII CAPITALE LA INSTALATII-SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Consolidarea cladirii si

reparatii capitale la instalatii - Sediul Primariei Municipiului Bucuresti”

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru  “Consolidarea cladirii si   reparatii  capitale  la  instalatii  -  Sediul Primariei Municipiului Bucuresti din

B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5”;

          Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza avizelor Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului  - Consiliul Tehnic Superior nr.1/08.11.1995, Consiliul General al Municipiului Bucuresti - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului nr. 38/09.02.1999 si Primaria Municipiului Bucuresti - Consiliul tehnico-economic nr.258/15.03.1999 si a Hotararii Guvernului Romaniei nr.706/07.10.1994;

          In conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, si cu Legea privind finantele publice locale nr.189/1998 art.16(2), (4), (9) si (11);

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”e” combinat cu art.28(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

          Art.1- Se aproba studiul de fezabilitate pentru  “Consolidarea cladirii si   reparatii  capitale  la  instalatii  -  Sediul Primariei Municipiului Bucuresti din B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5”, conform indicatorilor tehnico-economici prevazuti in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Executia lucrarilor prevazute la art.1 se face cu finantare din bugetul local si in completare din alte surse bugetare si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             CONTRASEMNEAZA

               SECRETAR,

           Iulian Cretu                                                                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.169

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR. 169/22.07.1999

 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI

 “CONSOLIDAREA CLADIRII SI   REPARATII  CAPITALE 

LA  INSTALATII  -  SEDIUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI

 din B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5”;

 

TITULAR:                           - CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

BENEFICIARI :                  - CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                              - PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

AMPLASAMENT:            - B-DUL REGINA ELISABETA NR.47, SECTORUL 5

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

 

Valarea consolidarii

si reparatii capitale

Lucrari de

investitii

Total

Valori totale (31.10.1998)

mii lei                   145.900.000

75.557.000

221.457.000

din care:

 

 

 

Constructii - montaj

      mii lei                   127.693.000

                 40.519.860

               168.212.860

 

 

Denumire

lucrare

Valoarea consolidarii si

reparatii capitale

 Valoarea lucrarilor

 de investitii

TOTAL

                                  

CONSILIUL

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCURESTI

PREFECTURA

MUNICIPIULUI

BUCURESTI

CONSILIUL

GENERAL AL

MUNICIPIULUI

BUCURESTI

PREFECTURA

MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

0

1

2

3

4

5

Valoare totala

96.294.000

49.606.000

49.867.000

25.690.000

221.457.000

din care:

C - M

84.227.000

43.416.000

26.743.160

13.776.700

168.212.860

 

Valoare pe beneficiari:

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                 146.161.000

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                             75.296.000

                                                                                                               TOTAL:                                 221.457.000

 

Din care C + M :

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                 111.020.160

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                              57.192.700

                                                                                                                TOTAL:                                  168.212.860

 

ESALONAREA LUCRARILOR

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

TOTAL

Anul I

Mii lei val totala

C +  M

13.260.000

11.100.000

6.840.000

5.670.000

20.100.000

16.770.000

Anul II

Mii lei val totala

C +  M

27.400.000

23.800.000

14.700.000

12.300.000

43.100.000

36.100.000

Anul III

Mii lei val totala

C +  M

47.300.000

35.200.000

24.400.000

18.100.000

71.700.000

53.300.000

Anul IV

Mii lei val totala

C +  M

34.400.000

25.100.000

17.700.000

13.000.000

52.100.000

38.100.000

Anul V

Mii lei val totala

C +  M

22.801.000

15.820.160

11.656.000

8.122.700