Hotărârea nr. 168/1999

HOTARAREnr. 168 din 1999-07-22 HOTARIRE 168 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII PRIVIND EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
HOT. 168 22/07/1999
HOTARIRE 168 din 22/07/1999

HOTARIRE    168 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTITII PRIVIND EXTINDEREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiective de

investitii privind extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza Legii finantelor publice locale nr.189/1998, art.16(6) pct 1, conform caruia documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale se aproba de catre consiliul local judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiii privind extinderea retelelor publice de apa si canalizare, prevazute in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare,.

          Finantarea obiectivelor se face din surse proprii, credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si in completare din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,  

                                        CONTRASEMNEAZA

     SECRETAR,

           Iulian Cretu                                                                       Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.168

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.168/22.07.1999

CARACTERISTICILE FIZICE SI VALORICE* ALE INVESTITIILOR

 

1. Extindere retea publica de canalizare str.Saradei, sector 1

          val. INV/C + M 394.499 / 312.653 mii lei L = 0,16 km

 

2. Extindere retea publica de canalizare str.Nuvelei, sector 1

          val. INV/C + M 504.505 / 410.345 mii lei L = 0,23 km

 

3. Extindere retea publica de canalizare zona Laminorului, sector 1

          val. INV/C + M 3.500.000 / 3.000.000 mii lei L = 4,12 km

 

4. Extindere retea publica dealimentare cu apa str.Moldovei, sector 1

          val. INV/C + M 1.192.416 / 1.053.738 mii lei L = 0,40 km

 

5. Extindere retea publica dealimentare cu apa str.Soimului, sector 1

          val. INV/C + M 993.887 / 872.631 mii lei L = 0,35 km

6. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canalizare str.Lanului, sector 2

          val. INV/C + M 2.126.808 / 1.867.824 mii lei L = 0,615 km                  Acord MF 2502/1996

 

7. Extindere retea publica de canalizare zona Stavilarului, sector 2

          val.INV/C + M 1.380.880 / 1.16..880 mii lei L = 0,970 km                    Acord MF 563/1997

 

8. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Iorceanu Ion, sector 2

          val. INV/C + M 77.636 / 62.779 mii lei L = 0,100 km

 

9. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Suliga Ion, sector 2

          val.INV/C + M 1.130.949 / 949.915 mii lei L = 0,700 km

 

10. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str Tomovici, sector 2

          val.INV/C + M 1.143.264 / 971.532 mii lei L = 0,320 km

 

11. Extindere retea publica de canalizare str.Oituz, sector 2

          val.INV/C + M 2.413.595 / 2.085.744 mii lei L = 0,400 km

 

12. Extindere retea publica de canalizare zona Industriilor, sector 3

          val.INV/C + M 821.000 / 727.000 mii lei L = 1,530 km                         Acord MF 401/1997

 

13. Extindere retea publica de de alimentare cu apa zona Titan, sector 3

          val.INV/C + M 2.246.000 / 2.029.000 mii lei L = 4,595 km                   Acord MF 404/1997

 

14. Extindere retea publica de alimentare cu apa zona Ghetu-Anghel, sector 3

          val.INV/C + M 1.082.000 / 966.000 mii lei L = 2,084 km                      Acord MF 141/1997

 

15. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Magura Mare, sector 3

          val.INV/C + M 746.419 / 642.771 km L = 0,390 km

 

16. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Vitejilor, sector 3

          val.INV/C + M 1.063.051 / 914.142 mii lei L = 0,280 km

 

17. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Drumul Satenilor, sector 3

          val.INV/C + M 664.300 / 555.081 mii lei L = 0,380 km

 

18. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Cazanesti, setcor 3

          val.INV/C + M 744.259 / 628.359 mii lei L = 0,380 km

 

19. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Ghe.Doja, sector 3

          val.INV/C + M 1.367.233 / 1.184.661 mii lei L = 0,400 km

 

20. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Cosasului, sector 4

          val.INV/C + M  700.000 / 692.000 mii lei L = 0,226 km

 

21. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Pomarla, sector 4

          val.INV/C + M 278.904 / 270.000 mii lei L = 0,100 km

 

22. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Bacia, sector 4

          val.INV/C + M 439.400 / 270.278 mii lei L = 0,220 km

 

23. Extindere retea publica de canalizare str.Dambului, sector 4

          val. INV/C + M 433.000 / 350.000 mii lei L = 0,400 km

 

24. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Ctarunesti, setcor 4

          val.INV/C + M 866.050 / 693.150 mii lei L = 0,720 km

 

25. Extindere retea publica de de alimentare cu apa si canal str.Cetinei, sector 4

          val.INV/C + M 219.700 / 135.000 mii lei L = 0,220 km

 

26. Extindere retea publica de canalizare zona Alexandriei, sector 5

          val.INV/C + M 1.135.000 / 1.004.000 mii lei L = 3,500 km                   Acord MF 1915/1996

 

27. Extindere retea publica de canalizare zona Mateiasului, sector 5

          val.INV/C + M 582.000 / 522.000 mii lei L = 0,300 km                         Acord MF 566/1997

 

28. Extindere retea publica de alimentare cu apa zona Valeni, sector 5

          val.INV/C + M 322.000 / 280.000 mii lei L = 0,515 km                         Acord MF 397/1997

 

29. Extindere retea publica de canalizare zona Alexandriei, sector 5

          val.INV/C + M 4.464.000 / 3.993.000 mii lei L = 2,5 km                       Acord MF 1930/1998

 

30. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal intr.Ciclop,. sector 5

          val.INV/C + M 3.800 / 3.700 L = 0,125 km

 

31. Extindere retea publica de canalizare str.Creata, sector 5

          val.INV/C + M 634.340 / 531.266 L = 0,250 km

 

32. Extindere retea publica de canalizare str.Petroseni, sector 5

          val.INV/C + M 621.054 / 518.320 mii lei L = 0,260 km

 

33. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Ion Canea, sector 5

          val.INV/C + M 691.408 / 577.369 mii lei L = 0,500 km

 

34. Extindere retea publica de canalizare str.Vasile Musca, sector 5

          val.INV/C + M 132.296 / 108.848 mii lei L = 0,150 km

 

35. Extindere retea publica de canalizare str.Staminelor, sector 5

          val.INV/C + M 648.598 / 534.930 mii lei L = 0,300 km

 

36. Extindere retea publica de canalizare str.Branistari, sector 5

          val.INV/C + M 1.289.750 / 1.048.396 mii lei L = 0,950 km

 

37. Extindere retea publica de canalizare str.Ghidigeni, sector 5

          val.INV/C + M 1.541.321 / 1.166.570 L = 1,050 km

 

38. Extindere retea publica de canalizare str.Dantelei, sector 5

          val.INV.C + M 1.090.858 / 915.746 mii lei L = 0,900 km

 

39. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Torcatoarelor, sector 6

          val.INV/C + M 636.775 / 547.840 mii lei L = 0,385 km

 

40. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Boja, sector 6

          val.INV/C + M 454.361 / 382.867  mii lei L = 0,270 km

 

41. Extindere retea publica de canalizare str.Gura Hont, sector 6

          val.INV/C + M 302.684 / 252.205 mii lei L = 0,360 km

 

42. Extindere retea publica de canalizre str.Calea Apeductului, sector 6

          val.INV/C + M 269.615 / 223.574 mii lri L = 0,310 km

 

43. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Cararuia, sector 4

          val.INV/C + M 489.000 / 420.000 mii lei L = 0,360 km

 

44. Extindere retea publica de canalizare str.Stoicanesti, sector 5

          val.INV/C + M 551.000 / 490.000 mii lei L = 0,300 km                         Acord MF 853/1998

 

45. Extindere retea publica de alimentare cu apa str.Piatra Neamt, sector 5

          val.INV/C + M 759.226 / 641.183 mii lei L = 0,490 km

 

46. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.M-tii Carpati, setor 5

          val.INV/C + M 1.289.750 / 1.048.396 mii lei L = 0,950 km

 

47. Extindere retea publica de canalizare str.Mitari, sector 5

          val.INV/C + M 823.765 / 690.646 mii lei L = 0,400 km

 

48. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Barajului, sector 5

          val.INV/C + M 1.954.301 / 1.682.121 mii lei L = 0,500 km

 

49. Extindere retea publica de canalizare str.Consecventei, sector 5

          val.INV/C + M 1.340.520 / 1.136.380 mii lei L = 0,530 km

 

50. Extindere retea publica de canalizare str.Franarului, sector 5

          val.INV/C + M 1.292.157 / 1.122.283 mii lei L 0,550 km

 

51. Extindere retea publica de canalizre str.Cremenei , sector 5

          val.INV/C + M 271.078 / 225.818 mii lei L = 0,320 km

 

52. Extindere retea publica de canalizare str.Zimbrului, sector 5

          val.INV/C + M 132.294 / 108.848 mii lei L = 0,150 km

 

53. Extindere retea publica de canalizare str.Vistea Gheorghe, sector 5

          val.INV/C + M 131.690 / 108.085 mii lei L = 0,160 km

 

54. Extindere retea publica de canalizare intr.Eternitatii, sector 5

          val.INV/C + M 132.296 / 108.848  mii lei L = 0,150 km

 

55. Extindere retea publica de alimentare cu apa si canal str.Petrolului, sector 4

          val.INV/C + M 225.557 / 191.284 mii lei L = 0,92 km

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          * Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor