Hotărârea nr. 167/1999

HOTARAREnr. 167 din 1999-07-08 HOTARIRE 167 din 08/07/1999 PRIVIND STABILIREA TAXEI PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU PUBLICITATE PE TERMEN SCURT
HOT. 167 08/07/1999
HOTARIRE 167 din 08/07/1999

HOTARIRE    167 din 08/07/1999

PRIVIND STABILIREA PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU PUBLICITATE PE TERMEN SCURT

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind stabilirea taxei pentru ocuparea domeniului public sau privat al Primariei Municipiului Bucuresti pentru publicitate pe termen scurt

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si referatul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia de Publicitate;

          In vederea punerii in aplicare a prevederii Legii taxelor si imozitelor locale nr.27/1994, republicata, modificata prn Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.62/28.12.1998, Ordonanta de Urgenta nr.15/03.03.1999, a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.10/14.01.1999, a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 101/1993 si

          In temeiul art.20(2), lit.”f” combinat cu art.28(3) din Legea administratiei publice lcale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

          Art.1- Se instituie taxa de ocupare a domeniului public si privat al municipiului Bucuresti pentru publicitate pe perioade scurte (sub 60 de zile), actualizate, in valoare de 5000 lei/mp/zi pentru campanii publicitare pe termen scurt, pentru manifestari publice, panouri mobile, panouri statice, baloane publicitare.

          Art.2- In cazul obiectelor publicitare (baloane publicitare, mascote. corturi, platforme publicitare, etc.), calculul taxei se va efectua pentru suprafata compusa din proiectia obiectului publicitar pe teren plus suprafata de intretinere si suporti cu latimea de 1 metru care inconjoara obiectul publicitar.

          Art.3- Plata se datoreaza si se efectueaza in lei din ziua amplasarii obiectului publicitar pentru toata perioada aprobata.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           

CONTRASEMNEAZA,

                     SECRETAR,    

         Alexandru Stellu                                                                Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 08.07.1999

Nr.167