Hotărârea nr. 165/1999

HOTARAREnr. 165 din 1999-07-08 HOTARIRE 165 din 08/07/1999 PRIVIND APROBAREA PROCESELOR VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZAREA SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 505/1998
HOT. 165 08/07/1999
HOTARIRE 165 din 08/07/1999

HOTARIRE    165 din 08/07/1999

PRIVIND APROBAREA PROCESELOR-VERBALE ALE COMISIILOR DE NEGOCIERE REFERITOARE LA VANZARE SPATIILOR COMERCIALE CONSTRUITE DIN FONDURILE STATULUI,CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR.505/1998

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea proceselor - verbale ale comisiilor de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, conform Hotararii Guvernului nr.505/1998

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic;

          Vaznd avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti si in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr.389/1996 privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre detinatori, asa cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr.505/1998, ale Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.202/1998, precum si ale art.20, alin.2, lit.”g” si alin.3 si ale art.84(1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

          Articol unic - Se aproba procesele - verbale ale comisiilor de negociere, referitoare la vanzarea spatiilor comerciale construite din fondurile statului, incheiate in urma negocierii cu agentii economici prezentati in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA

       SECRETAR,

   ALEXANDRU STELLU                                  OVIDIU PREDESCU

 

Bucuresti, 08.07.1999

Nr.165


PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI                                                                                                                                     ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.165/08.07.1999

DEPARTAMENTUL ECONOMIC

 

L I S T A

procesele-verbale de negociere referitoare la vanzarea spatiilor comerciale

construite din fondurile statului

 

Nr.

crt.

Cumparatorul

Adresa spatiului

Destinatia

Suprafata

S.spatiu

T.teren

(cota indiviza)

(mp)

Valoarea din

exxpertiza dupa

deducerea

investitiei

(fara TVA)

(mii lei)

Valoarea

corectata cf. HCGMB

220/98 si curs valutar (fara TVA)

 

(mii lei)

Pret negociat

cu

TVA

 

 

(mii lei)

Lei / m.p.

cu

TVA

 

 

(mii lei)

1.

SC lIPSCA SA

Sos.Stefan cel Mare nr.5,sector 2

Comert

S=  52,08

T=    7,50

164.154

206.400

280.0000

5.376

2.

SC lIPSCA SA

Sos.Stefan cel Mare nr.5,sector 2

Depozit

 S= 135,29

 T=  19,13

244.830

296.430

380.000

2.809

5.

SC Complex Herastrau SA

Sos.Nordului nr.7-9, sector 2

Depozit+prest.serv.

S= 831,49

 T= 855,15

1.554.046

1.697.799

2.400.0000

2.886

6.

SC Gemar Comert SRL

Bd.I.Gh.Duca nr.2-4, sector 1

Comert

S= 99,18

 T= 18,39

302.315

344.973

445.000

4.487

7.

SC Rois Impex SRL

Str.Doamnei nr.27-29, sector 3

Aliment.publica

 S= 266,27

 T= 45,60

1.360.946

1.887.660

2.525.000

9.483

8.

SC Seven Pink Import-Exp.Prod.Serv.SRL

Calea Mosilor nr.229, sector 2

Comert

 S= 131,11

T= 20,77

695.631

759.970

945.000

7.208

9.

SC Steilmann Elvest SRL

Calea Victoriei nr.91-93, sector 1

Comert

S= 170,75

T= 38,28

991.119

1.098.184

1.400.000

8.199

 

10.

 

SC Master Co SRL

Bd.Regina Elisabeta 63 (fost Mihail Kogalniceanu 43) sector 5

 

Comert

S= 98,48

T= 12,66

 

596.468

 

650.872

 

805.000

 

8.174

11.

SC Master Copy Exim SRL

Bd.Dimitrie Cantemir nr.1, bl.B2, sector 4

Comert,prest.serv.

S= 50,00

T= 14,80

283.984

313.092

410.000

8.200

12.

SC Alnezi SRL

Str.Sebastian nr.21, bl.S12, sector 5

Comert

S= 207,91

T- 33,22

481.458

517.166

700.000

3.367

13.

SC Accent Export Import Co SRL

Str.Buzesti nr.59, bl.A5, sector 1

Agentie comerciala

S= 113,21

T= 18,86

649.994

702.656

950.000

8.391