Hotărârea nr. 162/1999

HOTARAREnr. 162 din 1999-07-08 HOTARIRE 162 din 08/07/1999 PRIVIND INCERCAREA APLICABILITATII PREVEDERILOR ART.3.2. SI 3.3. DIN ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 152/1996
HOT. 162 08/07/1999
HOTARIRE 162 din 08/07/1999

HOTARIRE    162 din 08/07/1999

PRIVIND INCERCAREA APLICABILITATII PREVEDERILOR ART.3.2. SI 3.3. DIN ANEXA LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 152/1996

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incetarea aplicabilitatii prevederilor art.3.2. si 3.3. din Anexa la

Hotararea C.G.M.B. nr. 152/1996

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Servicii Publice si Departamentul Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Luand in considerare Decizia Consiliului Concurentei nr.64/23.07.1998, referitoare la incalcarea prevederilor Legii concurentei nr.21/1996 (Dosarul CC/P nr.90/11.03.1997) si in conformitate cu sentinta civila a Curtii de Apel Bucuresti nr.263/1999 Sectia contencios administrativ, pronuntata in dosarul nr.1124/1998;

          In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit.”j”, “k” si “l”, ale art.54 combinate cu cele ale art28 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Incepand cu data prezentei inceteaza prevederilor art.3.2. si 3.3. din “intelegerea cadru” dintre primarul general al municipiului Bucuresti si RWE ENTSORGUNG AG.., aprobata prin Hotararea C.G.M.B. nr.152/1996 si orice clauza prin care S.C. REBU S.A  a obtinut  o pozitie de monopol pe piata serviciilor publice de salubritate pe teritoriul municipiului Bucuresti.

          Hotararile C.G.M.B. si Dispozitiile primarului general se vor modifica conform prevederilor de mai sus,

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    CONTRASEMNEAZA

 SECRETAR,

                      Alexandru Stellu                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 08.07.1999

Nr.162