Hotărârea nr. 161/1999

HOTARAREnr. 161 din 1999-07-08 HOTARIRE 161 din 08/07/1999 PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA A ACTIVITATII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI
HOT. 161 08/07/1999
HOTARIRE 161 din 08/07/1999

HOTARIRE    161 din 08/07/1999

PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA A ACTIVITATII REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind constituirea unei comisii de analiza a activitatii

Regiei Autonome de Transport Bucuresti

 

          Avand in vedere aprobarea in plenul Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data e 08.07.1999, referitor la constituirea unei comisii;

          In temeiul prevederilor art.30(6), art.20, alin.2, lit.”l” si ale art.28 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba constituirea unei comisii de analiza a activitatii Regiei Autonome de Transport Bucuresti, formata dintr-un numar de 11 consilieri municipali, nominalizati in anexa.

          Comisia va intocmi un raport pentru  Consiliul General al Municipiului Bucuresti in care va prezenta:

          1. Situatia economica a RATB;

          2. Analiza  modului de indeplinire a sarcinilor Consiliului de Administrate al RATB;

          3. Propuneri de masuri pentru rentabilizarea RATB;

          4. Implicarea politica a sindicatelor in activitatea RATB.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             CONTRASEMNEAZA

       SECRETAR,

                  Alexandru Stellu                                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 08.07.1999

Nr.161

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.161/08.07.1999

 

T A B E L

cu consilierii desemnati in Comisia municipala de analiza a activitatii RATB

 

 

                   1. IONESCU MIHAI

                   2. LUPU RADU

                   3. BANICA DAN

                   4. RADU LUCIAN

                   5. DUMBRAVEANU RADU-FLORINEL

                   6. ONTANU NECULAI

                   7. POPA LISEANU AUREL

                   8. BRATU CONSTANTIN

                   9. ICONARU IOAN

                   10. ITU IOAN

                   11. BUJOREANU EUGEN