Hotărârea nr. 155/1999

HOTARAREnr. 155 din 1999-06-24 HOTARIRE 155 din 24/06/1999 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR A CONSTRUCTIILOR SI A TERENULUI AFERENT SITUATE IN STR. DOMNITA ANCUTA NR.1, SECTOR1
HOT. 155 24/06/1999
HOTARIRE 155 din 24/06/1999

HOTARIRE    155 din 24/06/1999

PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA DIRECTIE GENERALE DE ADMINISTRARE A FONDULUI IMOBILIAR  A PRIMARIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA ADMINISTARTIEI STRAZILOR A CONSTRUCTIILOR IN SUPRAFATA DE 505.15 M.P. SI A TERENULUI AFERENT IN SUPRAFATA DE 1.677,35 M.P., SITUATE IN STR. DOMNITA ANCUTA NR.1, SECTOR 1

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind transmiterea din administrarea Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar a Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Administratiei Strazilor

a constructiilor in suprafata de 505,15 m.p. si a terenului aferent in suprafata de 1.677,35 m.p., situate in str.Domnita Ancuta nr.1, sector 1

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar - Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In confomritate cu prevederile art.20(2), lit.”g”, art.28(2) si art.84 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

         

          Art.1 - Se aproba transmiterea din administrarea Directiei Generale de Administrare a Fondului Imobiliar a Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Administratiei Strazilor a constructiilor in suprafata de 505,15 m.p. si a terenului aferent in suprafata de 1.677,35 m.p., situate in str.Domnita Ancuta nr.1, sector 1, indicate in planul anexat.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     CONTRASEMNEAZA

   SECRETAR,

                   Constantin Tutunaru                                                  Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.155