Hotărârea nr. 152/1999

HOTARAREnr. 152 din 1999-06-24 HOTARIRE 152 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA LACURILOR RAULUI COLENTINA - FAZA I
HOT. 152 24/06/1999
HOTARIRE 152 din 24/06/1999

HOTARIRE    152 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA LACURILOR RAULUI COLENTINA - FAZA I

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Zona Lacurilor Raului Colentina - Faza I

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, raportul DUAT prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Zona Lacurilor Raului Colentina - Faza I, parte integranta a PUG municipiului Bucuresti ;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritorirului (CTUAT) - aviz nr.14A/27.04.1999;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti - aviz nr.112/27.04.1999;

          Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale Anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/25.10.1991;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba Planul Urbanistic Zonal “Zona Lacurilor Raului Colentina”  - faza I, parte integranta a PUG municipiul Bucuresti

 

          Art.2- In bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pentru anul 1999 se vor prevedea fonduri pentru faza II a PUG Regulament de construire si amenajare a Zonei Lacurilor Raului Colentinei.

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

                    Constantin Tutunaru                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.152