Hotărârea nr. 150/1999

HOTARAREnr. 150 din 1999-06-24 HOTARIRE 150 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI - FAZA I
HOT. 150 24/06/1999
HOTARIRE 150 din 24/06/1999

HOTARIRE    150 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI - FAZA I

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Zona de Nord a municipiului Bucuresti - Faza I

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, raportul DUAT prin care se propune aprobarea Planului urbanistic Zonal - Zona de Nord a municipiului Bucuresti - Faza I, parte integranta a PUG municipiului Bucuresti ;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritorirului - aviz nr.17/1/11.05.1999;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale Anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba Planul Urbanistic Zonal “Zona Centrala a municipiului Bucuresti” - faza I, parte integranta a PUG municipiul Bucuresti

 

          Art.2- In bugetul Consiliului General al  Municipiului Bucuresti pentru anul 1999 se vor prevedea fonduri necesare pentru finalizarea etapelor urmatoare.

 

 

              PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

                    Constantin Tutunaru                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.150